Skip to main content

En jord – om ekologiska fotavtryck i förskolan

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 13:17 CET

- Enligt Global footprint network tog årets förnybara resurser slut redan den 21 augusti i år. ”En jord” betyder att jordens förnybara resurser ska räcka hela året berättar Elin Löfroth som är projektledare för pilotprojektet En jord – om ekologiska fotavtryck i förskolan.

Miljömedvetenhet står i fokus på fyra av Husies förskolor i höst. I samarbete med Världsnaturfonden WWF genomför förskolorna ett projekt för att minska sina ekologiska fotavtryck. Målet är en jord - att alla kan ta del av jordens resurser nu och i framtiden.

Barnen avgör framtidens fotavtryck

För att fotavtrycken ska minska både nu och i framtiden är barnen och det pedagogiska arbetet viktigt.

Germund Sellgren från Världsnaturfonden WWF har utbildat förskolepersonal i sambandet mellan ekologiska fotavtryck och alla de ekosystemtjänster vi människor ständigt är beroende av för vår överlevnad.  

- Jag ser fram emot att synliggöra för barnen att deras insatser är viktiga för vår jord och att personalen får en gemensam utbildning som utgångspunkt, säger Birgitta Schmitz, förskollärare på Bäckagårds förskola.

 Utvecklat miljöarbete på förskolorna

Det är fyra förskolor i stadsdelen Husie som deltar i projektet, Bäckagårds förskola, Husie uteförskola, Höja förskola och Slånbärets förskola.

- Det roligaste kommer bli att få barnen ännu mer delaktiga i miljöarbetet, säger Jenny Svensson, pedagog på Husie uteförskola.

I Husie har hälften av alla förskolor och skolor fått miljöcertifieringen Grön Flagg och tre av de fyra förskolorna som deltar i projektet har utmärkelsen. Husie uteförskola har inte Grön flagg men deras fotavtryck är ändå mindre än övrigas på grund av att de knappt förbrukar någon energi.

- Projektet kommer att utveckla det miljöarbete vi redan har, säger Lynda Body, förskollärare på Höja förskola - Malmös första med Grön flagg.

 Målet - en jord!

"En jord" är inspirerat av Klimatpiloterna i Kalmar. Där har tolv familjer klimatanpassat sin livsstil.

Projektet ska, förutom att minska förskolornas fotavtryck, så långt som möjligt, även belysa utvecklingsområden. För att de offentliga verksamheterna ska kunna minska sin miljöpåverkan behöver identifiera de hinder som finns för en hållbar verksamhet idag.

- Vi arbetar för att de ekologiska fotavtrycken ska minska med tiden och att det ska spridas ringar på vattnet runt projektet, säger Victoria Syrén, förskollärare på Slånbärets förskola.

 Erfarenheterna och resultatet av projektet kommer att redovisas i en broschyr, men redan nu kan man följa förskolornas arbete på projektets egen blogg ekofot.wordpress.com. Det är långt kvar, men

Vill du veta mer?

Läs om fotavtryck på wwf.se

Följ projektet på ekofot.wordpress.com

 

Kontaktuppgifter

Sofie Karavida, projektledare

040-34 62 20

sofie.karavida@malmo.se

 

Elin Löfroth, projektsekreterare

0766-29 33 89

elin.lofroth@malmo.se