Skip to main content

Entreprenader för nästan en halv miljard kronor upphandlade

Pressmeddelande   •   Dec 27, 2013 08:26 CET

Under 2013 har Malmö stads gatukontor upphandlat entreprenader för byggprojekt i stadsmiljön till ett kontraktsvärde om 467 miljoner kronor.

– Vi gör bedömningen att vi som beställare får mycket för pengarna. Vi kan också konstatera att 2013 har varit ännu ett år med ett stort antal startade ny- och ombyggnadsprojekt, säger Kenneth Erlandsson, gatukontorets upphandlingschef.

Det enskilt största upphandlade kontraktet, till ett värde av 179 miljoner kronor, gäller uppdraget att bygga den nya trafikplatsen Spillepengen i Malmös norra infart. Bland annat kommer en så kallad fly over att anläggas, som innebär att trafiken längs kustvägen kör planskilt förbi Spillepengen för att vägtrafiken till och från Norra hamnen ska kunna fungera optimalt.

Andra stora kontrakt gäller ombyggnader för att starta MalmöExpressen, ett helt nytt och miljösmart busskoncept med 24 meter långa bussar som ska erbjuda en smart och smidig resa genom staden, med trafikstart sommaren 2014. Ombyggnader görs bland annat för att skapa egna busskörfält och mittförlagda hållplatser längs linjesträckningen från östra Malmö, genom centrum och ut i Västra hamnen. Kontraktens värde är drygt 33 miljoner kronor.

Ett helt nytt kvarter ska byggas på Universitetsholmen kring Malmö Live, en ny mötesplats som är både ett konserthus, en kongressanläggning och ett hotell. För att bygga och anpassa den allmänna platsmarken kring Malmö Live har upphandlats entreprenader till ett värde av cirka 45 miljoner kronor.

I det stora utbyggnadsområdet Hyllie fortsätter exploateringen och nya gator och parker anläggs. Under 2013 har gatukontoret handlat upp entreprenader värda 50 miljoner kronor för att bland annat bygga Hyllie allé, området kring det nya badhuset och för att bygga etapp två av Hyllie vattenpark intill Malmö Arena

Satsningarna på cykelstaden Malmö har märkts i upphandlingarna. Över 20 miljoner kronor har handlats upp för att bygga nya cykelbanor och förbättra tillgängligheten för cyklister och fotgängare.

Ytterligare ett tiotal entreprenader har upphandlats, för alltifrån temalekplatser och konstverk till ombyggnader av broar.

KONTAKT

Kenneth Erlandsson, gatukontorets upphandlingschef, 0708-341459

Kerstin Gustafsson, gatudirektör, 0709- 341370