Skip to main content

Ett seminarium om bostadsdiskriminering: En bostadsmarknad för alla?

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 11:46 CET

Tordagen den 5 december 2013 kl.08.30 -12.00 anordnas ett öppet seminarium om bostadsdiskriminering i Malmö;

Att ha någonstans att bo, att själv kunna styra över vart du bor och ha en bostad som fungerar för dina behov borde vara en självklarhet för alla i Malmö år 2013. Men så är det inte. Under torsdagens seminarium kommer problemen som uppstår i en segregerad stad med hög brist på bostäder för framförallt de ekonomiskt och socialt svaga grupperna att belysas.

Diskriminering på bostadsmarknaden är inte något nytt fenomen i Sverige. Under seminariet kommer en historisk tillbakablick att göras och särskilt den utsatthet som romer under hela 1900 talet har upplevt kommer att lyftas tillsammans med hur situationen ser ut idag. Finns det idag en bostadsmarknad för alla? Talar under dagen gör Tapio Salonen (Malmö högskola), Johanna Ingemarsson (Malmö mot Diskriminering), Lawen Mohtadi (författare och journalist), Diana Bogelund och Renata Andersson (Romskt informations- och kunskapscenter) och Mats Hammarstedt
(Linnéuniversitetet).

- "Sverige är idag ett land där rasism, antiziganism, afrofobi och islamofobi har fått ett starkt fäste. Tyvärr gör detta att vi i vårt arbete ser hur många människor, däribland många barn, idag är hårt utsatta på bostadsmarknaden i Malmö och att den akuta bostadsbristen i staden gör att denna marknad inte längre kan sägas ge utrymme för alla." Detta säger Johanna Ingemarsson, jurist och projektansvarig för det projekt om bostadsdiskriminering som Malmö mot Diskriminering (MmD) under 2013/14 driver med stöd från Malmö stad.

Seminariet är ett av fem seminarier som anordnas under 2013 för att belysa de svårigheter som
finns kring diskrimineringens strukturer. Detta seminarium anordnas av Malmö stad i samarbete med Hyresgästföreningen, ABF, Malmö mot Diskriminering och Malmö högskola.

För mer info, kontakta;

Johanna Ingemarsson, Malmö mot Diskriminering tel: 070-297 11 18

Tom Roodro, Malmö stad tel: 040-34 40 73