Skip to main content

Europas energieffektivisering ventileras i Malmö

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 08:56 CEST

Serviceförvaltningen samarbetar med nio europeiska länder i EU-projektet ”SERPENTE”. Syftet är att utbyta erfarenheter inom energieffektivisering i befintliga offentliga byggnader. Den 4-5 oktober får Malmö besök av projektdeltagarna.

Malmö stad har gjort sig ett namn på kartan när det kommer till att vara framåtskridande i miljöanpassade lösningar som numera är en självklarhet när det kommer till nybyggnationer. 

- Det som är speciellt med detta projekt är att det är fokus på hur vi kan förbättra befintliga byggnader, säger Viktoria Olsson, projektledare på serviceförvaltningen.

Sammanlagt är det tio länder inom EU som ska skriva, analyser och ta fram goda exempel på hur man jobbar med energieffektivisering i respektive land genom policys, metoder, lagar och riktlinjer inom offentligt verksamhet. 

Projektet ska hitta goda exempel i fem olika byggnadstyper: skola, idrottshallar, kontor, historiska byggnader och social housing. Därefter kommer fem praktiska piloter utföras och utvärderas.

– SERPENTE syftar till ett kunskapsutbyte mellan kommuner i EU. Mötet kommer ge en inblick i hur andra arbetar mot att nå EU:s energimål. Vilket innebär att minska energianvändningen med 17 procent fram till 2020, säger Ingemar Jönsson, ingenjör på serviceförvaltningen.

Projektgruppen kommer även att åka på studiebesök för att se Malmös insatser. Sofielundsskolan är ett gott exempel där många investeringar gjorts för att skapa en energieffektiv skola. Den totalrenoverades mellan 2008-2010 och samtidigt gjordes åtgärder för att minska energibehovet i fastigheten. Detta har lett till att energin till uppvärmning minskat med 30 procent.

Mötet ska hållas på stadshuset och öppnas av kommunalråd Lari Pitkä-Kangas (MP).

För mer information kontakta: