Skip to main content

Få önskar bo ihop på särskilt boende

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 15:48 CEST

Sedan ett år tillbaka har Malmö stad erbjudit en utökad möjlighet för par att bo tillsammans på särskilt boende även om endast den ena parten har ett behov av plats på särskilt boende. Uppföljningen ett år efter införandet visar att efterfrågan är mycket liten.

I Riktlinjer för bistånd i form av särskild boendeform för äldre och funktionsnedsatta i Malmö stad finns det numera möjlighet för par som lever tillsammans att kunna beredas möjlighet att bo tillsammans på ett särskilt boende. Undantaget är gruppboende för demenssjukdomar.

Uppföljningen visar att stadsdelarna är positiva till att möjligheten för parboende finns. Men under året som gått har det endast förekommit fyra ansökningar i enlighet med den utökade parboendegarantin. Två ansökningar återtogs före en flytt blev aktuell. Den utökade möjligheten att bo ihop har i nuläget därför inte medfört märkbara ekonomiska konsekvenser.

En lagändring enligt förslag i regeringens proposition Rätten att få åldras tillsammans – en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen (prop. 2011/12:147) medför att Malmö stads beslut om ökade möjligheter för par att bo tillsammans inte fyller samma funktion längre. I propositionen föreslås en ändring om att äldre ska kunna fortsätta bo tillsammans även när den ene har behov av att flytta till särskilt boende. Malmö stads riktlinjer kommer då vara i behov av revidering.

– Möjligheten för par med vårdbehov att bo ihop fanns redan tidigare, då gällde det par där båda var i behov av vård. Men precis som vi misstänkt så har intresset för att bo på vårdboende om man är frisk, tillsammans med en sjuk partner, inte varit så stort när det finns möjligheter att få hjälp i hemmet. Få friska människor vill bo på ett vårdboende, men vi har ändå velat ge Malmöborna den här möjligheten. Det har också funnits ett stort politiskt intresse att utöka möjligheten att bo tillsammans, men kanske har den önskan inte stämt så bra överens med verkligheten, säger Carina Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för vård och omsorg.

– Även om det är få som hittills utnyttjat parboendegarantin så är det väldigt positivt att valmöjligheten finns. För det enskilda parets situation kan det vara av stor betydelse, säger Nils Karlsson (MP), kommunstyrelseledamot.

 

 

Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 0702-46 50 38

Nils Karlsson, 0703-37 47 06

Anna Andersson, politisk sekreterare (S), 040-34 11 86

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 10)