Skip to main content

​Familjecentraler ska göra Malmö socialt hållbart

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2016 16:45 CEST

Malmös fem familjecentraler kan fram över komma att bli fler, som i ett led att bygga en socialt hållbar stad. I den rapport som kommunstyrelsen godkände på onsdagen förslås ytterligare en familjecentral under 2016 samt att det planeras för fler under 2017. Arbetet är nu påbörjat.

Rapporten har tagits fram utifrån Malmökommissionens rekommendationer med syfte att minska skillnaderna i ohälsa bland Malmöborna. Familjecentralerna fyller i det här sammanhanget en viktig funktion eftersom de är lättillgängliga och gör det enkelt för familjer att få kontakt med bland annat öppna förskolan, barnhälsovården och socialtjänsten. Med sin sammanhållna hälsovård kan familjecentralerna därmed bidra till att skapa trygga och goda uppväxtförhållanden.

Förskoleförvaltningen har tillsammans med representanter för Region Skåne och Malmös stadsområden påbörjat ett utvecklingsarbete som inte bara ska resultera i fler familjecentraler utan också i att de befintliga ses över. Stadens öppna förskolor ska också ses över, liksom deras öppettider.

– Familjecentralerna är viktiga för att utjämna sociala skillnader. På sikt kan de även förbereda barn inför skolan. Centralerna kan nå barnen och deras familjer på ett lättare sätt och få fler att upptäcka öppna förskolans verksamheter och dessutom fånga upp dem som i dag inte finns i den ordinarie förskolan, säger Rose-Marie Carlsson (S), kommunstyrelseledamot och ordförande i förskolenämnden.

– Det är glädjande att arbetet med Malmökommissionen ger resultat. Jag hoppas att vi snart kan presentera fler offensiva satsningar för ett socialt hållbart Malmö, säger Nils Karlsson (MP), kommunalråd.

Kontaktpersoner

Rose-Marie Carlsson, 0730-61 08 09

Nils Karlsson, 0768-70 52 66

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16

(Ärende 31)