Skip to main content

Fastighetsägare i Sofielund tar ansvar för trygghet och utveckling genom nytt samarbete

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 10:18 CEST

Med målet att Sofielund ska vara ett tryggt, trivsamt och välfungerande område som boende och verksamheter känner sig stolta för startar fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, företag och byalag under torsdagen en så kallad BID, Business Improvement District.

BID är en internationell term för en form av samverkan där fastighetsägare tillsammans med boende lyfter ett område bland annat genom investeringar i den offentliga miljön och områdets fastigheter. I Sofielund kommer arbetet i första hand inriktas på ökad trygghet och en bättre boendemiljö.

Det började med en idé hos Fastighetsägarna Syd och har nu utvecklats till en förening där fastighetsägarna tar ett stort ansvar för utvecklingen i området. Till föreningen knyts rådgivare från flera förvaltningar inom Malmö stad samt från polis och räddningstjänst. Forskare från Malmö högskola är även delaktiga i projektet.

I Sverige har modellen varit framgångsrik i bland annat Göteborg och Stockholm. I BID-Sofielund blir det kommunala engagemanget omfattande och Malmö Stad stödjer den bland annat med samordningsresurser. Det skiljer det från tidigare BID-projekt i landet.

2011 började en inventering av fastighetsägandet i området. Då upptäcktes stora brister. Nu syns en tydlig utveckling mot en seriös fastighetsförvaltning. En utveckling som BID-Sofielund ytterligare planerar att stärka.

-  Tanken har funnits länge och när vi upptäckte att det i Sofielund inom områdesprogrammet fanns tankar på att skapa ett bättre samarbete slog vi ihop våra påsar, säger Stefan Lindvall, VD för Fastighetsägarna Syd.

-  Att vara med och utveckla området ger en stärkande effekt. Det lockar flera att investera, bygga och etablera företag. I föreningen håller vi dessutom koll på varandra och ser till så att alla bedriver seriös fastighetsförvaltning, fortsätter Stefan Lindvall.

-  Vi vill skapa ett tryggare område. Då måste alla ta ansvar, inte bara kommunen och civilsamhället utan även vi fastighetsägare. Vi kan bidra till ett helt och rent område och jag ser fram emot de boendes förslag på förbättringar, säger Anna Heide, MKB.

-  Det här är en mycket viktig satsning. Vi har ett grundmurat samarbete men vill utveckla det än mer. Vi ser möjligheterna när företag tar ett större ansvar. Från stadens sida kommer vi både bidra med både kunskap och resurser samtidigt som vi följer processen nära, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för trygghet och säkerhet

-  BID Sofielund är ett stort steg framåt för Sofielund. Fastighetsägarnas förening bidrar till utvecklingen av ett område som förtjänar ett mycket bättre rykte, säger Milan Obradovic (S), kommunalråd med ansvar för boende och infrastruktur.

Kontaktpersoner

Stefan Lindvall, VD Fastighetsägarna Syd, 040–35 01 90

Göran Höckert, ordförande i BID Sofielunds interimsstyrelse, 040-35 01 92

Anna Heide, CSR-chef MKB, 040-31 33 09

Milan Obradovic (S), kommunalråd med ansvar för boende och infrastruktur,
0708-41 72 37

Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för trygghet och säkerhet
070-911 68 97


Ronny Andersson, Stadsområdesdirektör, Innerstaden073-332 30 49

Hjalmar Falck, områdeskoordinator, samordnare, 040-34 57 50

Medlemmar i interimsstyrelsen:   

Göran Höckert, Fastighetsägarna Syd

Anna Heide, MKB

Patrik Hall, Heimstaden   

Stefan Eklöf, Willhem   

Anders Fransson, Lifra   

Lars Andersson, Fastighets AB 

Michael Carlsson, HSB   

Ulrica Altenborg, Ikano Bostad   

Fredrik Malmberg, Malmberg Fastigheter

Stefan Lindvall, Fastighetsägarna Syd

Adjungerade representanter:

Pernilla Nilsson, närpolischef

Susanne Käsper, Stadsbyggnadskontoret

Bo Andersson, Gatukontoret

Tommy Larsson, Räddningstjänsten Syd

Kwame Moore, Sofielunds företagare

Pär-Ola Klang, Stadskontoret