Skip to main content

Fastighetsägare på Rådmansgatan ersätts för bulleråtgärder

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 16:46 CET

När Rådmansgatan i centrala Malmö börjar trafikeras med fler bussar i samband med en flytt av busstrafiken kommer bullret att öka. Tekniska nämnden har därför fattat beslut om bullerskyddsåtgärder som innebär att gatukontoret ska ersätta fastighetsägare för de åtgärder som måste göras för att klara kravet på ljuddämpning.

Flytten av busstrafiken från Södra Förstadsgatan till Rådmansgatan är en del av utvecklingen kring station Triangeln och görs för att underlätta buss- och tågbyten vid resor till, från och inom Malmö. Det innebär också kortare restider. Flytten kommer dock att innebära höjda ljudnivåer och att riktvärdena för buller överskrids, vilket husfasaderna längs Rådmansgatan inte är anpassade för. Gatukontoret kommer att ersätta fastighetsägarna för de faktiska kostnader som uppstår.

Enligt planerna ska busstrafiken flyttas i december 2013.

– Det är ganska sällan vi gör så här stora omläggningar av trafik i en stad. Då får vi behandla det på ett alldeles särskilt sätt, inte minst i förhållande till de som får en mer bullrig miljö, säger Anders Rubin (S), kommunalråd och tekniska nämndens ordförande.

Kontaktperson

Anders Rubin, 0706-36 26 77

(Ärende 22)