Skip to main content

​Fastighetsköp i Sorgenfri skapar plats åt skola och bostäder

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2017 14:42 CEST

Kvarteret Brännaren, Sorgenfri, Malmö, mot Agneslundsvägen. Illustration: Ludvig von Hofsten, Malmö stadsbyggnadskontor

Malmö stad förvärvar fastigheten Brännaren 8 av Kungsleden. Köpet möjliggör en utveckling av befintlig kontorsbyggnad till grundskola för 550 elever och en idrottshall med bostäder ovanpå. Tekniska nämnden godkände idag avtalet, som innebär startskottet för omvandlingen av kvarteret Brännaren i stadsdelen Sorgenfri.

Fastigheten Brännaren 8 ligger intill den gröna, lummiga Agneslundsvägen i Sorgenfri. Den är 6 818 kvadratmeter stor och bebyggd med en kontorsbyggnad om 5 395 kvadratmeter lokalarea, LOA, tänkt att utvecklas till grundskola för 550 elever, en idrottshall och nya bostäder. Köpeskillingen för fastigheten är 79 miljoner kronor, säljare Kungsleden Boken AB. I dagsläget används byggnaden som kontor och är fullt uthyrd.

– En gedigen, befintlig kontorsbyggnad kan nu omvandlas till grundskola. Det här är ett stort steg framåt i omvandlingen av industrikvarteren i Sorgenfri och en tydlig signal om att turen nu kommit till kvarteret Brännaren, nästa kvarter ut efter Spårvägen, där byggandet av omkring 800 nya bostäder just nu pågår för fullt, säger Jan Johansson, fastighetskontorets projektledare för Sorgenfri.

– Det är såhär Malmö ska växa. Vi bevarar och utvecklar det gamla som påminner om stadens historia och låter det nya Malmö växa fram intill. Ny skola och nya bostäder i den miljön blir utomordentligt, säger Andreas Schönström, tekniska nämndens ordförande.

För kvarteret Brännaren pågår detaljplanearbete, Dp 5399. Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för en ny kvartersstad inom det gamla storkvarteret Brännaren, med både gammal och ny bebyggelse och en blandning av bostäder, skola, förskola, idrottshall, kontor och centrumfunktioner.

– Med köpet av Brännaren 8 skapar vi möjlighet att fortsätta att bygga en grön, tät och blandad stad. Inte minst den nya grundskolan kommer att ha stor betydelse för området, säger Anders Törnblad, vice ordförande i tekniska nämnden.

Kontakt

Jan Johansson, projektledare Sorgenfri, fastighetskontoret, Malmö stad, 0705-60 96 65, jan.johansson@malmo.se

Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden, 040-34 10 16, andreas.schonstrom@malmo.se

Anders Törnblad (MP), vice ordförande i tekniska nämnden, 0709-79 77 38, anders.tornblad@malmo.se