Skip to main content

Febersjuk flicka fick vänta på rätt behandling

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 15:01 CET

En flicka med funktionsnedsättning vistades på ett korttidsboende LSS när hon fick mycket hög feber.

Trots att hon har en allvarlig medicinsk diagnos hade hennes temp inte mätts på nio timmar.

Nu anmäls händelsen enligt lex Sarah.

Flickan har, förutom en grav intellektuell funktionsnedsättning, en medicinsk diagnos som gör att hon har svårt att reglera sin kroppstemperatur Vid vistelsen på korttidsboendet hade personalen fått instruktioner av flickans föräldrar om hur hon skulle skötas.

När hon i somras kom till boendet fick hon under natten mycket hög feber och det dröjde innan personalen vidtog rätt åtgärder för att få ner den. Svängningarna i kroppstemperatur är för den här flickan förenat med allvarliga risker.

I Sociala resursförvaltningens utredning av händelsen framkommer att det har brustit i omsorgen och kontroller av temperaturen. Det beror på brister i kunskap och informationsöverföring om hur flickan skulle skötas. Det hade inte heller gjorts en egenvårdsbedömning innan hon kom till korttidsboendet. En egenvårdsbedömning innebär att personalen får instruktion och godkännande av sjukvårdspersonal för att utföra viss behandling som normalt görs av brukaren själv eller närstående.

Utredaren menar att det borde ha gjorts en samordnad individuell vårdplanering (SIP) och en egenvårdsbedömning redan när flickan fick ett biståndsbeslut om att vistas på korttidsboende och förslår att man gör det i fortsättningen vid komplicerade diagnoser.

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

För mer information: Christina Bull, enhetschef 0768-510583
Utsänt av: Maria Wogensen, kommunikatör 0708 39 79 12