Skip to main content

Fem miljoner till gymnasieskolor med hög andel elever i behov av särskilt stöd

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 13:45 CEST

Kommunstyrelsen i Malmö har beslutat tillföra utbildningsnämnden fem miljoner kronor under innevarande år för att stödja gymnasieskolor där det finns en större andel elever med behov av särskilt stöd.

Pengarna är avsatta i budgeten för 2003 under kommunstyrelsens anslag till förfogande och betalas nu ut efter en ansökan från utbildnin gsnämnden. Målet är att andelen elever med slutbetyg från något av de nationella programmen ska öka.

-Det finns betydande skillnader mellan gymnasieskolorna i Malmö när det gäller elevernas möjligheter och förutsättningar att klara av studierna. Det är viktigt att vi med riktade insatser kan medverka till att så långt möjligt motverka och undanröja sådana skillnader, säger skolkommunalrådet Agneta Eriksson (s). Språket och läsförmågan utgör grunden för elevernas möjligheter att tillgodogöra s ig undervisningen på ett bra sätt och därför är det särskilt viktigt att man med de här pengarna bland annat satsar på läs- och språkutveckling, säger hon.