Skip to main content

Feminismer igår, idag och imorgon 6 september på Malmö Konstmuseum

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2014 11:14 CEST

Den 6 september bjuder Malmö Konstmuseum in till en eftermiddag om aktionsfeminism, lesbisk radikalism och jämställdhetskonsulteri. Tre av konstnärerna i utställningen En egen röst och en rättsvetare diskuterar feminismer av idag, igår och imorgon.

Under arrangemanget talar konstnärerna Petra Bauer, Sofia Hultin och Carla Zaccagnini om sina verk i utställningen En egen röst – om kvinnors kamp för rösträtt och mänskligt utrymme, som är öppen till och med den 7 september. Malmö Konstmuseum får den här eftermiddagen även besök av Leila Brännström, doktor i rättsvetenskap, som pratar om reform och revolution i feminismens skiftande landskap.

Lördagen den 6 september kl. 13–16
Plats: Malmö Konstmuseum, Malmöhusvägen 6
Entré till museet: 40 kr
Språk: svenska och engelska

OSA senast den 2 september till sara.rydby@malmo.se


Medverkande

Petra Bauer
I En egen röst visas Petra Bauers arkivinstallation Ämne: Vad kvinnorna vilja!. En rad affischer från Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm har tryckts upp på nytt. Affischerna låter oss följa med en rad kvinnliga och framträdande politiker från den tidiga socialistiska rörelsen på en kampanjresa – för kvinnokamp, facklig organisering och kollektivism – genom Sverige. Till installationen hör även utdrag ur tidningen Morgonbris som då var den socialistiska kvinnorörelsens tidning. Genom olika medier och uttryck diskuterar Petra Bauer feminismens vardag i sin konst. Hon har tillsammans med den feministiska organisationen Southall Black Sisters gjort filmen Sisters! (2011) som handlar om det trägna arbete som den Londonbaserade organisationen lägger ner på att förändra förtryckande strukturer av svarta kvinnor.

Petra Bauer kommer att berätta om sitt arbete med Ämne: Vad kvinnorna vilja!, och hur hon förhåller sig till feministiska teorier och metoder i sin konst.

Leila Brännström
Leila Brännström är forskare och lärare i rättsvetenskap vid Lunds universitet. Hennes forskning har kretsat å ena sidan kring riskerna och möjligheterna att använda rättsliga strategier och diskurser i samhällsförändrande syften, å andra sidan kring nyliberalismens inverkan på rättsutvecklingen. För närvarande undersöker hon den förståelse av ras och etnicitet som kommer till uttryck i den svenska antidiskrimineringsrätten. Hösten 2008 utkom Att vinna framtiden åter (Atlas), en samling artiklar av Wendy Brown i urval av Leila Brännström och Henrik Gundenäs, som bland annat handlar om identitetspolitik.

Leila kommer att prata om distinktionen mellan revolutionär och reformistisk politik och huruvida, och på vilka sätt, den är relevant för en analys av det som idag går under namnet feminism. Hennes korta föredrag kommer att beröra ämnen som jämställdhetskonsulteri, realpolitisk feminism, mediefeminism, och lesbisk radikalism.

Sofia Hultin
Sofia Hultins konstnärskap kretsar kring normbrytande identitet och marginaliserad historia. För Malmö Konstmuseum har hon gjort en version av sin uppmärksammade I'm Every Lesbian, en rad unika stadsvandringar som bygger på berättelser från lesbiska personer runt om i Europa. Stadsvandringarna har tidigare ägt rum i Norrköping, Tirana och Belgrad. Fortsättning följer i Tensta, Boxholm och Minsk, Vitryssland. Även i tidigare verk har Sofia Hultin arbetat med kollektiva och privata minnen.

Sofia kommer att prata om omfördelning av makt och hur marginaliserade historier kan berättas. Hon kommer även att tala om sin egen praktik och om projektet I'm Every Lesbian.

Carla Zaccagnini

I verket Elements of Beauty presenteras ett stycke radikal 1900-talshistoria. Carla Zaccagninis verk som visas på konstmuseet i sommar, bygger på de aktioner som engelska suffragetter genomförde mot brittiska museer och konstsamlingar 1913-1914 för att hävda kvinnors rösträtt bland annat. Carla Zaccagnini har ofta en teoretisk eller historisk utgångspunkt i sitt arbete. Hennes teckningar, installationer och texter handlar om representation, i konsten men också i media och i den politiska sfären.

Carla kommer att visa material kring historierna som finns med i Elements of Beauty och de konstverk som suffragetterna valde som mål för sina aktioner. Det är en historia som inte bara har ett konsthistoriskt värde, utan som ytterst handlar om situationen för kvinnor i England under tidigt 1900-tal. Obs! Carla Zaccagninis presentation hålls på engelska.


Utställningen En egen röst är ett samarbete mellan Malmö Konstmuseum och Moderna Museet Malmö.

För ytterligare information kontakta Johan Björkwall via johan.bjorkwall@malmo.se eller 0768-78 63 23

Välkomna!