Skip to main content

​Fler anställda i Malmö stad ska anställas på heltid

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2018 17:00 CET

Nu sjösätter kommunstyrelsen en ambitiös plan för att andelen heltidstjänster i Malmö stad ska öka.

Malmö stad ska vara en jämställd och diskrimineringsfri arbetsgivare där tillsvidareanställning och heltid ska vara norm, slår kommunledningen fast i bland annat 2017 års budget.

Inför 2017 fick kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder, i uppdrag att utarbeta en lokal handlingsplan med syfte att andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.

Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid.

Heltid som norm är en rättighetsfråga men också ett viktigt inslag för att Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare i konkurrens med andra.

Handlingsplanen, som tagits fram i dialog med fackliga organisationer, sträcker sig till den 31 maj år 2021. Målsättningen är att då:

 • är 90 procent av Malmö stads medarbetare heltidsanställda.
 • arbetar 80 procent av Malmö stads medarbetare heltid.
 • är anställning på heltid det normala vid nyanställning.

 • År 2016 var 84 procent av personalen i Malmö stad anställda på heltid, jämfört med riksgenomsnittet på 77 procent.


  – Jag gläds åt att Malmö har högre andel heltidstjänster än många andra kommuner. Nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare. Rätten till heltid är inte minst en betydelsefull jämställdhetsfråga eftersom det främst är kvinnor som arbetar deltid och därmed riskerar lägre inkomst och lägre pensioner, säger Carina Nilsson (S), kommunalråd och personalberedningens ordförande.

  –Att med en trygg bas i rätten till heltid kunna ha inflytande över sin arbetstid möjliggör för ett mer flexibelt arbetsliv och en hållbar vardag, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.


  Kontaktpersoner

  Carina Nilsson, 0702-46 50 38

  Märta Stenevi, 0732-34 24 82

  Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16


  Bilaga:
  Lokal handlingsplan för att öka andelen medarbetare som arbetar heltid

  (Ärende 21)


  Bifogade filer

  PDF-dokument