Skip to main content

Fler bostäder blir ett sätt att utveckla området kring Mobilia

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 14:30 CET

Stadsbyggnadsnämnden har godtagit ett förslag till en detaljplan som innehåller en rad förändringar för kvarteret Bohus, som köpcentrumet Mobilia är en del av. Med ambitionen om att skapa en ny stadsstruktur föreslår man att området ska genomgå en rad förändringar. Kontorslokaler i fastigheten Bohus 7 kommer att vara möjliga att omvandla till bostäder, vilket kan ge 40 lägenheter. Dessutom föreslår detaljplanen ytterligare 180 nya lägenheter. Sammantaget föreslår planen ett tillskott på 220 bostäder.

Stadsbyggnadsnämnden ger genom detta beslut stadsbyggnadskontoret i uppdrag att samråda planförslaget med berörda förvaltningar, sakägare och andra som berörs av planen.

– Köpcentrumet Mobilia genomgår just nu en förändringsprocess och vårt mål är att omvandla stadsdelen till en plats där boende, kultur, friskvård och handel blandas, säger Anders Rubin, stadsbyggnadsnämndens ordförande och kommunalråd (S).

Kontaktperson

Anders Rubin 0706-36 26 77

(Ärende C3)