Skip to main content

Fler guldstunder i de äldres vardag

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 16:44 CET

Malmö 2011 02 02

Kommunstyrelsen beslutade i dag att tilldela Husie stadsdelsnämnd 1,5 miljoner kronor för den fortsatta driften av ”Guldstunder i de äldres vardag”, en uppskattad verksamhet som syftar till att utveckla och höja kvaliteten på det sociala innehållet för äldre som bor på särskilda boenden.

Arbetet med Guldstunder i vardagen har bland annat uppmärksammats av Socialstyrelsen som gjort en film om verksamheten.

Kommunstyrelsen tilldelade också Club Cefalon, en dagverksamhet för unga med demens 2,7 miljoner kronor, och dagverksamheten för strokedrabbade personer under 65 år, Fenix, 3,5 miljoner kronor. 

– Här har vi tre väldigt viktiga verksamheter som på olika sätt bidrar till att höja kvalitén och underlätta det dagliga livet utifrån den enskildes egna behov och förutsättningar, säger Carina Nilsson (S), vård- och omsorgskommualråd.

– "Guldstunder i de äldres vardag" är en mycket uppskattad och viktigt verksamhet som bidrar till en mer meningsfull och händelserik vardag för de äldre som bor på särskilda boenden, och som vi fått mycket beröm för. Verksamheten riktar sig till hela staden och ger personalen verktyg att stimulera vårdtagarna på många olika sätt, säger hon.

– Malmö satsar på en helhetssyn inom vården. Dessa tre projekt är viktiga för att höja kvalitén, här får vårdtagarna ett verkligt inflytande över vilka insatser de anser sig behöva och vilka aktiviteter de vill vara delaktiga i, säger Anders Skans (V), gruppledare i fullmäktige. 

 

Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 040-34 12 61

Anders Skans, 040-34 10 63

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 11)