Skip to main content

Fler jobb till personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2012 11:35 CEST

Malmö stad ska vara en förebild då det gäller att erbjuda personer med funktionsnedsättning anställning. Möjligheten till arbete och egen försörjning är en nyckelfaktor för att man ska känna sig delaktig i samhället. Malmö stad utreder därför olika modeller för att förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättningar.

Dörren till den vanliga arbetsmarknaden är oftast stängd för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det krävs en stor insats att brygga över klyftan mellan den dagliga verksamhet som funktionsnedsatta har rätt till och den ordinarie arbetsmarknaden och det hoppas Malmö stad kunna göra bland annat genom ett utvecklat samarbete med det lokala näringslivet. Stadskontoret ska under hösten bland annat utreda möjligheten att skapa ett bemanningsföretag tillsammans med Lunds kommun.

 – Vi vill hitta det bästa sättet vi som kommun kan bidra till att skapa fler arbetstillfällen för dessa personer som alltför länge i princip stått helt utanför arbetsmarknaden, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

 – Ofta utför dessa personer ett arbete genom daglig verksamhet till en väldigt liten ersättning och då menar jag att man istället ska få en riktig lön för det arbete man utför, fortsätter Andreas.    

 – Att få ett jobb och kunna försörja sig själv är viktigt för både individen och samhället i stort. Därför tar vi fram en rad olika åtgärder för att få fler ut i arbetslivet. Inte minst har vi antagit enpromillemålet som innebär att kommunen tar sitt ansvar och erbjuder personer med funktionsnedsättning riktiga arbeten, säger Lari Pitkä-Kangas (MP), kommunalråd och ledamot i arbetsmarknadsberedningen.

– En solidarisk grundtanke är att alla människor ska kunna bidra utifrån sina möjligheter och med sina färdigheter. Genom denna satsning ger vi människor med funktionsnedsättning en möjlighet att utföra riktiga arbeten till en riktig lön, säger Anders Skans (V) gruppledare i kommunfullmäktige.

Kontakt

Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och vuxenutbildning i Malmö. Mobil: 0709-116897

Lari Pitkä-Kangas (MP), kommunalråd stadsekologi, konsument och utvecklingsfrågor. Mobil: 0734-26 44 8

Anders Skans (V), gruppledare i kommunfullmäktige. Mobil: 0709 13 06 12