Skip to main content

Fler konstnärer får möjlighet får möjlighet att söka ateljéstipendier

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 12:00 CEST

Konstnärer i Malmö kan nu söka pengar från Malmö stad. En konstnär kan preliminärt få 17 000 kr per stipendium (summan fastställs i december 2008). Ateljéstipendierna infördes i fjol av kulturnämnden och det gör att stödet utökas och sprids till betydligt fler konstnärer. Satsningen är ett led i arbetet med den regionala handlingsplanen för bildkonst, som presenterades i början av 2007.

Malmö kulturnämnd beslutade i september 2007 att införa en ny form av ekonomiskt stöd inom området bild och form. Varje år ska upp till 60 tvååriga ateljéstipendier fördelas till profes­sionella konstnärer som är bosatta och verksamma i Malmö.

Syftet är att underlätta för professionella konstnärer att vara verksamma i Malmö och därmed bidra till ett aktivt och varierat kulturliv. I Malmö finns idag ett stort antal konstnärer, varav många stannat kvar efter sin högskoleutbildning och andra valt att flytta till den kreativa miljö som Malmö erbjuder. Satsningen är ett led i arbetet med den regionala handlingsplanen för bildkonst, som presenterades i början av 2007.

Ansökan om ateljéstipendium för perioden 2009-2010 ska vara inlämnad senast 1 oktober 2008

Malmö Kulturstöd ansvarar för handläggningen av stipendierna. Fullständig infor­mation om bestämmelser, riktlinjer och blanketter finns på hemsidan, www.malmo.se/kulturstod

Beslut om stipendierna fattas av Malmö kulturnämnd i december 2008.

För mer information: Kontakta kulturstödschef Anna Lyrevik, telefon 040-34 48 53, mobil: 0704-34 48 53.