Skip to main content

RÄTT VERSION: Fler morötter, ärtor och bönor i maten

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 15:25 CEST

Malmö 2010 10 13

Ekologisk och klimatanpassad mat av hög kvalité. Det är kärnan i Malmö stads nya policy för hållbar utveckling och mat som kommunstyrelsen godkände i dag. Syftet med policyn är att se till att matinköpen blir mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara, och för att detta ska uppnås ska man så långt som möjligt följa Ät S.M.A.R.T-modellen:

Större andel vegetabilier, Mindre andel tomma kalorier, Andelen ekologiskt ökas, Rätt kött och rätt grönsaker, Tranportsnålt.

Det betyder att maten ska orsaka så lite negativ inverkan på klimatet och miljön som möjligt, den ska produceras på ett etiskt hållbart sätt och att svinnet ska minska. Detta ska i sin tur bidra till ett mer hållbart Malmö och bättre hälsa bland Malmöborna.

I policyn föreslås det att en del av det kött som köps in bör bytas ut mot ärtor, bönor och linser eftersom kött är resurskrävande att producera. Man bör också öka inköpen av rotfrukter och anpassa inköpen efter säsong. Policyn ska tillämpas i alla förskolor, skolor och vård- och omsorgsverksamheter inom Malmö stad, samt på kultur- och fritidsanläggningar och vid alla evenemang som Malmö stad arrangerar.

Förslag till Policy för hållbar utveckling och mat kommer att behandlas i kommunfullmäktige den 28 oktober 2010.

– Malmö har kommit väldigt långt vad gäller inköp av ekologisk mat. Genom en policy för hållbar mat för Malmö lyfter vi arbetet hållbar utveckling ytterligare en nivå, säger Lari Pitkä-Kangas (MP), stadsekologikommunalråd.

Kontaktpersoner

Lari Pitkä-Kangas, 0734-26 44 81

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 27)