Skip to main content

Fler oklarheter upptäckta i upphandlad SFI-utbildning

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2018 14:34 CET

Hermods uppger att det finns oriktiga uppgifter i redovisade personallistor. Foto: Malmö stad/Freddy Billqvist


Malmö stad har en pågående tillsyn av alla leverantörer av SFI-utbildning. I de fall där oklarheter hittas gällande redovisning av personallistor, har kommunen begärt in förtydliganden. Hermods, som är en av fem avtalspartners, har i sitt första svar uppgett att deras personallistor innehåller oklarheter.

-Vi fortsätter vår tillsyn med att begära förtydligade redovisningar där vi ser att det finns oklarheter. Gällande Hermods har vi nu begärt in korrekt redovisning för den senaste avtalsperioden, dvs från augusti förra året, säger förvaltningsdirektör Lars Rehnberg.

I ett pressmeddelande skriver utbildningskoncernen AcadeMedia att dess dotterbolag Hermods lämnat felaktig information till Malmö stad och att ”detta pågått under lång tid och att chefer på olika nivåer varit medvetna om detta”.

Att två utbildningsleverantörer nu redovisar felaktigheter, är allvarligt, enligt förvaltningsdirektören. Sedan tidigare granskas Astars felaktiga redovisningar om personaltäthet och andel behöriga lärare i SFI-utbildning. Malmö stad har även polisanmält Thorengruppen, som Astar ingår i.

-Detta är självklart väldigt allvarligt, särskilt om det är satt i system, säger Lars Rehnberg.

Inför kommande upphandling av SFI-utbildning har direktören initierat en åtgärdsplan, som presenteras för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på fredag.

-Vi jobbar samtidigt vidare med fullt fokus för att säkerställa de berörda elevernas rätt att fullgöra sin utbildning. Vi har även en pågående översyn av vår organisation för att samordna och förstärka vår tillsyn och uppföljning av upphandlad verksamhet, säger Lars Rehnberg.

Fakta: Malmö stad har upphandlat Sfi-utbildningar av fem externa anordnare; Astar, Alpha CE, Hermods, Miroi och Iris Hadar. I avtalen kräver kommunen bland annat att företagen ska ha en viss andel behöriga lärare med lärarlegitimation och 60 högskolepoäng i svenska som andraspråk. Företagen ska varje månad redovisa personallistor till Malmö stad för att styrka att de lever upp till avtalet.

För ytterligare info, kontakta förvaltningsdirektör: Lars Rehnberg: 076- 607 15 07

Utsänt av Annika Anjou, kommunikatör: 070 – 844 76 87