This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Fler platser i sommarpraktik behövs när platser inom hotell, restaurang och butiker försvinner

Pressmeddelande -

Fler platser i sommarpraktik behövs när platser inom hotell, restaurang och butiker försvinner

Runt 1600 platser försvinner inom Ung i sommar i år. Det står klart sedan Malmö stads diskussioner med fackförbunden Hotell- och restaurangfacket och Handels avslutats utan överenskommelse.

För många unga är sommarjobb den första kontakten med arbetslivet. Erfarenheten gör det lättare att förstå vad det innebär att arbeta och vara del av en arbetsplats.

De flesta unga skaffar sommarjobb på egen hand. För alla i åldern 16-19 år som inte har det alternativet erbjuder Malmö stad sommarpraktik via Ung i sommar. Runt 40 procent av Malmöborna i den aktuella åldern söker sådan praktik. Förra sommaren förmedlade kommunen 3762 sommarpraktikplatser.

Malmö stad har fört diskussioner med facken om årets sommarpraktik. Efter en tids kontakter står det klart att fackförbunden Handels och Hotell- och restaurangfacket inte vill förhandla någon överenskommelse för den här sommaren.

Malmö stads arbetsmarknads- och socialförvaltning arbetar nu för att ersätta praktikplatserna som försvinner. Platser kan tillkomma inom kommunens verksamheter och de kommunala bolagen. Även näringslivet bjuds in att medverka i ännu högre utsträckning till att så många unga som möjligt får möjlighet till en viktig arbetslivserfarenhet.

Årets sommarpraktik erbjuds i två perioder: den 15 juni-10 juli och den 13 juli-7 augusti. Ansökan kan göras den 20 februari-20 mars.

– Jag är otroligt besviken. Det här kan sätta många unga i en väldigt svår sits. De som söker praktik saknar ofta rätt kontaktnät och behöver den där första jobberfarenheten så väl. Jag har fört samtal med facken om vilka villkor de vill ändra på och om hur vi kan arbeta tillsammans med uppföljning. Jag har inte upplevt någon vilja att förhandla från deras sida och beklagar för de ungas skull att vi inte nått en överenskommelse, säger Sedat Arif (S), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden. 

– Samtidigt välkomnar jag alla i Malmös näringsliv att medverka till att skapa fler sommarjobb och sommarpraktikplatser. Hör av er till kommunen, säger Sedat Arif.

– Detta är mycket olyckligt och drabbar de ungdomar som behöver det mest. Jag vädjar till näringslivet att ha detta i åtanke inför sommarens rekrytering. Till nästa sommar hoppas vi ha hittat en långsiktig lösning med facken som bygger på att näringsliv och idéburen sektor är inkluderade i högre utsträckning, säger Joel Laguna (L), 1:e vice ordförande i arbetsmarknads och socialnämnden.


För ytterligare information, kontakta:
Sedat Arif, 0708-338410
Joel Laguna, 0733-442778


Fakta om Ung i sommar

  • Praktikanterna är 16-19 år. De får utföra arbetsuppgifter, men får inte ersätta reguljär arbetskraft.
  • Praktiken kräver ett nära handledarskap, som praktikplatsen står för.
  • Praktikanter är försäkrade av Malmö stad.
  • Förra året sökte 5454 personer sommarpraktik. 3762 platser förmedlades.
  • Arbetsgivare som vill medverka kan skicka in en intresseanmälan via Ung i sommar: www.malmo.se/ungisommar

Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt