Skip to main content

Fler platser inom Ung i Sommar

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 07:46 CET

Måndagen den 21 februari startar ansökningsperioden för sommarpraktik i Malmö. Ung i Sommar utökar antalet praktikplatser och satsar på fler platser i privata näringslivet.

Sommarpraktiken, som anordnas för 18:e året, vänder sig till ungdomar i åldrarna 16-19 år som är folkbokförda i Malmö. Syftet är att ge en meningsfull sysselsättning och en inblick i arbetslivet under fyra veckor.

Praktikplatserna finns främst inom kommunala verksamheter som förskola, fritidshem och vården men även inom föreningslivet. Nytt för i år är att det kommer att göras en satsning på att få fram platser inom det privata näringslivet.

Det är mycket viktigt att söka praktik inom ansökningstiden, fr o m den 21 februari t o m den 21 mars. Ansökan ska göras på www.malmo.se/ungisommar där man även kan hitta information om sommarpraktiken.

För ytterligare uppgifter kontakta:
Bengt-Ivar Thomasson, verksamhetschef, 040-34 23 23, bengt-ivar.thomasson@malmo.se

Vänligen

Marina Glisovic
T f informationschef

Bifogade filer

Word-dokument