Skip to main content

Fler steg i kampen mot den organiserade brottsligheten

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 14:04 CEST

Malmö 2010 09 03

Brottsförebyggande rådet i Malmö har idag gett stadskontoret i uppgift att se över och uppmärksamma hur kommunen vid offentliga upphandlingar kan stävja oseriösa verksamheter och organiserad brottslighet.

BRÅ, Brottsförebyggande rådet nationellt, har tillsammans med representanter för Ekobrottsmyndigheten, Konkurrensverket, Skatteverket och kommunföreträdare arbetat fram en rad olika tips att tänka på vid offentlig upphandling för att inte stödja oseriösa verksamheter och organiserad brottslighet.

Det handlar till exempel om att ställa krav på och kontrollera såväl huvudleverantörer, underleverantörer och bemanningsföretag som anlitas och om att vara observant i fall då avtalen överlåts på annan part.

– Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller att bekämpa den organiserade brottsligheten, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), ordförande i Malmö stads brottsförebyggande råd och socialkommunalråd. 

– Malmö stad är en stor uppköpare av varor och tjänster och vi vill känna oss säkra på att vi så långt det är möjligt verkar för att stävja oseriösa verksamheter, säger hon.

– För att vi ska lyckas i kampen mot den organiserade brottsligheten krävs att alla myndigheter gör vad de kan och att de samverkar för att begränsa de stora svarta pengarna. Det var också anledningen till att vi vid dagens sammanträde hade bjudit in företrädare för Tullverket, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Kontaktperson

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01