Skip to main content

Flera incidenter på LSS-boende lex Sarah-anmäls

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 11:28 CET

Händelserna inträffade under en helg i slutet av oktober. Situationen blev så svårbemästrad att personal vid flera tillfällen tvingades tillkalla väktare för att garantera säkerheten för de boende. Väktarinsatsen på boendet har sedan dess utökats. Detta är dock ingen långsiktigt hållbar lösning.

Liknande incidenter inträffade i somras då personal på samma boende kallade in väktare. Även den gången gjordes en lex Sarah-anmälan.

Enligt den utredning som förvaltningen har gjort har de boende utsatts för allvarliga missförhållanden. Förvaltningen arbetar nu vidare för att hitta en långsiktigt hållbar lösning i form av en ny mera lämplig bostad för den boende som har ett utåtagerande beteende. Under tiden har man vidtagit en rad åtgärder för att förhindra ytterligare incidenter. (för mer information Irene Wahlgren)

Ytterligare tre händelser har anmälts enligt lex Sarah på grund av allvarliga missförhållanden:

  • En tonårspojke, som regelbundet vistas på ett korttidsboende LSS, har vid flera tillfällen utsatt sig själv och andra för fara och obehag. Pojken har till exempel rusat ut i trafiken och även varit fysiskt närgången mot de andra barnen. Personalen har nu vidtagit en rad åtgärder som ska skapa lugn runt pojken och på så sätt förhindra att han blir utåtagerande. (för mer information Karin Boijertz)
  • En tonårsflicka på en gruppbostad för barn och ungdomar fick vid flera tillfällen allvarliga utbrott. Flickan hotade andra barn och personal. Efter detta har LSS-insatsen upphört och flickan har nu andra stödinsatser. (för mer information Irene Wahlgren)
  • En fyraårig pojke råkade av misstag låsa in sig ensam i ett rum på ett korttidsboende. Det dröjde flera timmar innan personal med hjälp av låssmed lyckades få upp dörren till rummet. Pojken bedöms inte ha tagit skada av händelsen. (för mer information Karin Boijertz)

Samtliga händelser har inträffat på boenden för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


För mer information: Irene Wahlgren, avdelningschef. 
Telefon: 0766 34 74 89
E-post:irene.wahlgren@malmo.se

Karin S. Boijertz, enhetschef
Telefon: 0768-510 583
E-post: karin.boijertz@malmo.se

Utsänt av: Maria Wogensen, kommunikatör.
Telefon: 0708 39 79 12
E-post: maria.wogensen@malmo.se