Skip to main content

Flytta till jobb- och bättre boendemöjligheter: Dialogdag JobBo

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 16:03 CET

Flytta till jobb- och bättre boendemöjligheter

Välkommen till Dialogdag med JobBo den 4 november

 

Torsdagen den 4 november välkomnar JobBo sina sam­arbetspartners till en dialogdag på Ungdomens hus i Malmö. Det blir en dag fylld med reflektion och kunskap samt en chans till erfarenhetsutbyte och diskussion kring aktuella frågor i projektet.

Under förmiddagen kommer vi att särskilt uppmärksamma situa­tionen för den somaliska invandrargruppen i Sverige. Föreläser gör Benny Carlson som är professor i Ekonomisk historia vid Lunds Universitet. Benny Carlson har under flera år studerat somaliers arbetsmarknadsintegration såväl i Sverige som internationellt.

Under eftermiddagen får vi lyssna till ett antal av JobBo:s goda ambassadörer. Några av de familjer som har valt att ta steget och flytta från Malmö till andra kommuner i södra Sverige berättar om sina erfarenheter.

Dessutom kommer ett antal kom­munala tjänstemän att berätta om samarbetet i projektet. På allmän begäran från tidigare dialogdagar kommer potentiella deltagare bjudas in under dagen. Dessa ges då möjlig­het att på ett naturligt och avdramatiserat sätt träffa och diskutera med projektets samarbetskommuner kring hur livet kan komma att te sig om de väljer att flytta från Malmö samt ett tillfälle för kommunerna att presentera sig och vad de kan erbjuda ev. nya invånare.

För program, se bifogad fil

Plats: Ungdomens hus i Malmö, Skolgatan 10.

Tid: Kl 10.00-15.30

För ytterligare information kontakta JobBos projektledare Solveig Jansson

solveig.jansson@malmo.se Tel: 040-345173 Mobil: 0768-503926

se även www.malmo.se/jobbo 

 

Det här är JobBo

JobBo är ett samarbetsprojekt mellan Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, länsstyrelserna i Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Skåne, Jönköping och Halland. Projektet finansieras av Europeiska flyktingfonden tillsammans med samarbetspartners.

JobBo arbetar för att erbjuda nyanlända flyktingar med permanent uppehållstillstånd introduktion, arbete, bostad och skola i kommuner där det idag eller under kommande år finns behov av arbetskraft, samtidigt som det finns bostäder. JobBo vill bidra till att öka den geografiska rörligheten bland nyanlända med fokus på självförsörjning, familj och bostad.

Kommuner som är intresserade av att ta emot nyanlända kartläggs avseende arbetsmarknad, bostäder, fritidsutbud och kommunal service. Utbudet matchas sedan mot de önskemål och den kompetens som finns i målgruppen. De nyanlända som är intresserade av att flytta får möjlighet att besöka och lära känna den aktuella kommunen. JobBo bygger på frivillighet, samverkan, flexibilitet och matchning.