Skip to main content

Föräldrar får tycka till om förskolan

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 14:39 CEST

Hur bra är förskolan i Malmö? Trivs ditt barn i förskolan? Dessa frågor ställs nu till alla föräldrar som har barn i förskola i Malmö.

Bakgrunden är kommunfullmäktiges beslut i budget för år 2009: "Alla barn vars föräldrar så önskar ska ha tillgång till en förskola av god kvalitet".

Malmö stad mäter nu detta genom att föräldrarna erbjuds att besvara en enkät. Undersökningens frågor handlar bland annat om upplevelsen av den pedagogiska verksamheten och hur samverkan med förskolan fungerar.

Attitydundersökningen är kommunövergripande och den omfattar all förskoleverksamhet, kommunal och enskild. Enkäten finns tillgänglig på malmo.se/skolautbildning under perioden 6 april till och med den 26 april. Enkäten finns också översatt på: arabiska, albanska, somaliska och pasthu.

Resultatet kommer under maj månad att redovisas för Malmö stad som helhet, för varje stadsdel och varje enskild förskola. Rapporten kommer att användas till att förbättra och utveckla förskolan.

För ytterligare information kontakta:

Bo-Göran Pettersson: 040 34 40 92/070 698 55 63

Kvalitetscontroller, stadskontoret, avd barn och ungdom

Sonja Nilsson: 040-34 40 90/ 0734-34 07 27

Kvalitetsstrateg, stadskontoret, avd barn och ungdom

Lena Englund: 040-34 11 65/0702-447095

Informatör, stadskontoret, avd barn och ungdom

Bifogade filer

PDF-dokument