This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Fördelning av utökat kommunbidrag till grundskolan skjuts upp

Pressmeddelande -

Fördelning av utökat kommunbidrag till grundskolan skjuts upp

Med anledning av de extra välfärdsmiljoner som Malmö stad tilldelats av staten beslutade kommunfullmäktige den 27 februari i år om utökat kommunbidrag till grundskolenämnden med 40 miljoner kronor för 2020. På grund av det ekonomiskt osäkra läge som uppstått till följd av Coronaviruset beslutade grundskolenämnden idag att bordlägga ärendet. Beslutet fattades med politisk enighet. Nämnden fortsätter att följa händelseutvecklingen och behandlar fördelningen av de 40 miljoner kronorna vid ett sammanträde längre fram.

För ytterligare information, kontakta:

Sara Wettergren (L), ordförande grundskolenämnden, 0709-59 17 16, sara.wettergren@malmo.se.

Sanna Axelsson (S), 1:e vice ordförande grundskolenämnden, 0704-33 83 33, sanna.axelsson@malmo.se.

John Eklöf (M), 2:e vice ordförande grundskolenämnden, 0708-28 85 80, john.eklof@malmo.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt