Skip to main content

Fördelningen av organisationsbidrag för 2010 klar

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 15:05 CET

Idag tog sociala resursnämnden beslut om fördelningen av de 15,7 miljoner kronor som är avsatta till organisationsbidrag för 2010. Till sociala resursnämnden har 62 organisationer ansökt om bidrag.

Fördelningen av bidraget sker enligt följande: 

  • Äldre och allmän socialinriktning                     1 002 000 kr
  • Fysisk och intellektuell funktionsnedsättning    1 934 000 kr
  • Psykisk funktionsnedsättning                         7 256 000 kr
  • Missbruk och hemlöshet                                3 867 000 kr
  • Kvinnofrid                                                   1 597 000 kr
  • Nysökande organisationer                                102 000 kr

Den kompletta fördelningen bifogas detta pressmeddelande.

För kommentarer: Ann Söllgård, chef för avdelningen för vuxna, Sociala resursförvaltningen,
tel 040-34 93 09, 0768-846874, ann.sollgard@malmo.se

För ytterligare information: Dick Fredholm, informationschef, Sociala resursförvaltningen,
040-34 93 13, 0733-504 605, dick.fredholm@malmo.se.

Bifogade filer

PDF-dokument