Skip to main content

Före detta Östra Sjukhuset förvandlas till bostäder

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 15:00 CET

En detaljplan som utreder möjligheten att omvandla före detta Östra Sjukhuset i Sege Park till ett område med bostäder, har godkänts av stadsbyggnadsnämnden. Syftet är främst att bygga bostäder i både de befintliga lokalerna och att uppföra nya, men det finns också intresse av att bygga kontor, skolor och butiker i området.

Sege Park är ett område med särskilt värdefull kulturmiljö och stora landskapsarkitektoniska värden. Parkmiljön i området ska därför bevaras så intakt som möjligt.

– Omvandling av gamla industri- och verksamhetsområden är en bärande del av den förtätning Malmö drivit sedan många år. Utvecklingen av området kring det gamla Östra sjukhusområdet, numera kallat Sege Park, är därför en logisk följd av våra ambitioner att förtäta staden innanför ringvägarna. Utvecklingen pekar också ut en annan roll för Kirseberg än den som stadsdelen historiskt fått med både mentalsjukhus och fängelse, säger Anders Rubin, stadsbyggnadskommunalråd (S).

Kontaktperson

Anders Rubin, 0706-36 26 77

(Ärende C6)