Skip to main content

Föreningsinitiativ för att Malmö ska bli en av Europas tryggaste städer – hyllningsgala till John Lennon med 174-kören blir startskottet

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 13:01 CEST

Malmö 2010 09 13

Kommunstyrelsen beslutade i dag att bidra med 200 000 kronor till lanseringen av en mångkulturell skolkör, 174-kören eller Malmö World Youth Choir, bestående av elever från alla Malmös 174 nationaliteter.

Skolkören uppträder för första gången vid en hyllningsgala till John Lennon den 9 oktober på Swedbank stadion. Galan blir startskottet för initiativet Ett tryggare Malmö, som har visionen att göra Malmö till en av Europas tryggaste städer 2020. Artister, barn, ungdomar och föräldrar från hela Malmö deltar i den här manifestationen som infaller på John Lennons 70-års dag. Artister som Wille Crafoord, Anna Bergendahl och Janne Schaffer kommer under kvällen att tolka och hylla John Lennons musik och gärning.

Projektet Ett tryggare Malmö är ett ideellt upprop till Malmöbor, politiker och näringslivet om att ta ställning mot våld, brott och skadegörelse. I projektet ingår även ickevålds- och konflikthanteringsutbildning för högstadieungdomar, enligt Knot-Violence-konceptet.

174-kören sätts samman av Ett tryggare Malmö tillsammans med kulturföreningen Spiritus Mundi och kan framöver uppträda vid olika evenemang i Malmö. Kommunstyrelsen har nu beviljat ett bidrag om 200 000 kronor för att täcka kostnader som är förknippade med kören, bland annat för att bjuda in barnens föräldrar att se konserten den 9 oktober.

– Vi har fått nog av våldet i Malmö! Vi tar nu ett initiativ till nya idéer för att minska våldet. Detta kommer att presenteras på en konsert på Swedbank stadion 9 oktober klockan 19.00. En av idéerna är 174-kören – Malmö World Youth Choir. Malmö är en världens mest mångkulturella städer, med 174 nationaliteter. Vi samlar ihop ungdomar från alla dessa 174 nationaliteter i en helt världsunik kör som presenteras på konserten 9 oktober till minne av John Lennons 70-årsdag. Kören kommer att sjunga Give Peace a Chance, Imagine samt All You Need Is Love, säger Thomas Magnusson, som tillsammans med Tomas Carlson är initiativtagare till konserten och initiativet Ett tryggare Malmö.

– 174-kören kommer att vara symbolen för att nu börjar arbetet med att vända våldsutvecklingen och arbeta mot ett nytt tydligt mål: Malmö – en av Europas tryggaste städer senast 2020. Vi inviterar alla Malmöbor, politiker och näringsliv att ställa upp bakom denna satsning, säger Thomas Magnusson.

– Hyllningsgalan är en fantastisk idé, och ett utmärkt sätt att påbörja det mycket angelägna arbetet med att göra Malmö till en av Europas tryggaste städer. Den Knot Violence-utbildning som genomförts på Apelgårdsskolan har varit väldigt lyckad, det har blivit lugnare på skolan, våldet och bränderna har minskat. Under hösten och våren kommer fler skolor i Malmö få ta del av samma utbildning, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Firandet av John Lennons 70-årsdag är ett utmärkt sätt att uppmärksamma frågan om att ge fred och ickevåld en chans. Kreativa initiativ där mångfald, fred och kultur går hand i hand behövs och bidrar till ett trevligt klimat och ett tryggare Malmö, säger Fredrik Fernqvist, (MP), kommunstyrelseledamot.

– Det är ett viktigt och spännande arbete som nu drar igång bland Malmös skolungdomar med utbildning i icke-våld och konfliktlösning. Lennongalan och 174-kören med barn och ungdomar visar att vi är många som är engagerade och som behövs i arbetet för att minska våldet. , säger Anneli Philipson, (V), kommunalråd med ansvar för demokrati och jämställdhet.

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Fredrik Fernqvist, 0733-62 92 06

Anneli Philipson, 0706-40 40 02

Thomas Magnusson, Ett tryggare Malmö, 0707-74 60 00