Skip to main content

Företag ger tummen upp för Malmö stad

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2011 13:20 CEST

Företagen säger sig få bra hjälp och bemötande av Malmö stads personal. Det framgår i en ny företagsklimatundersökning som publiceras idag.

Mest beröm ger företagen till Malmö stads anställda för deras höga kompetens. Också bemötandet får högt betyg av företagen. Företagen pekar dock på att tillgänglighet och effektivitet i handläggning bör prioriteras i ett förbättringsarbete.

- Vi är nöjda med resultatet, som i stort bekräftar det vi redan känner till och försöker förbättra. Ett bra företagsklimat är viktigt för företagens och kommunens utveckling, säger Pehr Andersson, näringslivsdirektör på Malmö stad. 

- Det är viktigt att de staden är till för, får tycka till om vår myndighetsutövning och den service vi ger, fortsätter Pehr. Kvalitetsmätningen hjälper oss att fånga upp företagens synpunkter, men även att identifiera och prioritera förbättringsområden i vår roll som myndighetsutövare.

Den nationella undersökningen, som genomförts av Sveriges kommuner och landsting, omfattar kommuners myndighetsövning gällande markupplåtelser, serveringstillstånd, bygglov, brandtillsyn samt miljö- och hälsoskyddstillsyn, där även livsmedelstillsyn ingår.

Enkäten har skickats ut till 36 200 företag i landet, varav drygt 1300 var i kontakt med Malmö stad under år 2010 i ett myndighetsärende. Företagen har fått betygsätta varje myndighetsområde utifrån kommunens bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet.

Förutom Malmö stad har 165 andra kommuner i landet, varav nio i Skåne, deltagit i undersökningen. Det är första gången Malmö stad deltar i undersökningen.

Rapporten i sin helhet kan du läsa här

 

Kontaktperson:
Pehr Andersson, näringslivsdirektör Malmö stad
telefon 040-341720, mobil 0705-176134

Presskontakt:
Klas Andersson, pressansvarig stadskontoret Malmö stad
telefon 040-34 11 22, mobil 0708-12 88 59