Skip to main content

Förintelsen uppmärksammas i Malmös offentliga miljöer

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2019 15:10 CEST

Malmö stad kommer att uppmärksamma Förintelsen i stadens offentliga miljöer. Bland annat kommer informationsskyltar som tar upp lokala händelser att sättas upp.

Kommunstyrelsen beslutade idag att människoöden under Förintelsen ska uppmärksammas på olika håll i Malmö. Syftet är att sprida kunskap om den nazistiska terrorn och de övergrepp som skedde mot olika folkgrupper samt skildra Malmöbors agerande under denna mörka tid i mänsklighetens historia.

Initiativet har sitt ursprung i en motion från Liberalerna om att placera ut så kallade snubbelstenar, som är konstverk skapade av tyska konstnären Gunter Demnig och har som syfte att vittna om nazismens offer. Snubbelstenarna placeras på adresser varifrån personer bortfördes. I Berlin har knappt 8 000 snubbelstenar installerats.

I enlighet med motionens intentioner kommer det i Malmö att bli informationsskyltar över viktiga lokala händelser, personer och byggnader. Redan idag finns en minnestavla och utställningar på Malmö Museer om flyktingmottagandet 1945. På så sätt vill staden förverkliga målsättningarna som tas upp i motionen.

– Vi alla har en skyldighet att aldrig glömma Förintelsen och historiens värsta brott mot mänskligheten. Det är viktigare än någonsin att använda alla tillgängliga demokratiska medel för att stoppa utbredningen av antisemitism. Det finns därför alltid skäl att uppmärksamma Förintelsen här trots att Sverige inte ockuperades under andra världskriget. Flera judar som sökte skydd i Sverige före kriget avvisades och mötte senare döden i Hitlers utrotningsläger. Malmöbor var dessutom med och hjälpte judar fly från Danmark och ta sig över Öresund, och Malmö blev även ett hoppets hamn för dem som kom med Folke Bernadottes vita bussar, säger Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Det är viktigt att bevara minnet av denna nattsvarta tid för att komma ihåg vad mänskligheten är kapabel till. Men också påminna oss om Malmös roll som hoppets hamn under denna tid. Alla som stod emot och tog kampen mot dessa mörka krafter förtjänar all uppmärksamhet – en kamp som är viktig inte minst idag, säger Frida Trollmyr (S), kommunalråd med ansvar för kultur och fritid.


För ytterligare information, kontakta:
Roko Kursar via Anna Zachrisson, politisk sekreterare, 0723-91 13 52, anna.zachrisson@malmo.se
Frida Trollmyr, 0708-31 93 04, frida.trollmyr@malmo.se