Skip to main content

Förlikning om sfi-utbildning

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2018 11:30 CEST

Malmö stad kompenseras med 14 miljoner för Hermods felaktiga redovisning. Foto: Malmö stad

Academedia betalar 14 miljoner kronor i kompensation till Malmö stad och fortsätter bedriva sfi-utbildning i dotterbolaget Hermods regi tills avtalet löper ut i sommar. Det blev klart i ett förlikningsavtal mellan kommunen och Academedia på fredagen.

I våras avslöjades att Hermods i Malmö medvetet och under längre tid lämnat felaktiga uppgifter i sin personalredovisning till Malmö stad. Företaget redovisade och fakturerade för fler lärare än antalet anställda och uppgav felaktig information om medarbetarnas utbildningsnivå. Malmö stad polisanmälde företaget och krävde rättning inom 30 dagar, annars skulle avtalet hävas.

Academedia har sedan dess avskedat tre chefer vid Hermods i Malmö och ökat sin lärartäthet vid malmöskolan, enligt kravet i avtalet med Malmö stad.

- Vi har haft en konstruktiv dialog. Hermods har genomfört de förbättringar vi begärt i lärartäthet. Det är viktigt att eleverna nu kan fullfölja sina studier i en utbildning som håller kvalitet. Vi kan konstatera att med vidtagna åtgärder och den överenskomna kompensationen har Hermods visat att man vill göra rätt för sig, säger förvaltningsdirektör Lars Rehnberg.

För mer information, kontakta förvaltningsdirektör Lars Rehnberg: 0766 – 07 15 07

Utsänt av Annika Anjou, kommunikatör: 0708 – 44 76 87