Skip to main content

​Förskola, bostäder och park när Malmö stad förvärvar mark på Sorgenfri

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2017 11:42 CET

Malmö stad förvärvar fastigheten Brännaren 20 för att kunna fortsätta utvecklingen av Sorgenfri med förskola, bostäder och allmän park. Förvärvet ingår som en del i omvandlingen av gammal industrimark till modern kvartersstad med spår av Malmös industrihistoria.

Tekniska nämnden godkände idag ett köpeavtal för fastigheten Brännaren 20 i de norra delarna av Sorgenfri. Förvärvet av Brännaren 20 ger tillsammans med grannfastigheten Brännaren 16, som Malmö stad redan äger, möjligheter till en samlad utveckling av förskola för 80 barn, totalt ca 10 000m² BTA, bruttoarea, bostäder och del av allmän park.

– Det här förvärvet inleder andra etappen i utbyggnaden av Sorgenfri, som just nu pågår för fullt i det tidigare storkvarteret Spårvägen. Det är en lång process som bland annat inkluderar fler markförvärv, inventering av samtliga byggnader, rivning, marksanering och eventuellt även sanering inne i byggnader. Allt detta måste göras innan det är möjligt att bygga på Brännaren 20, säger Jan Johansson, fastighetskontorets projektledare för utbyggnaden av Sorgenfri.

Fastigheten Brännaren 20 som ligger i den östra kanten av kvarteret Brännaren har en yta om 9 507 m2 och är bebyggd med en blandning av kontors- och industrilokaler. Förskoleförvaltningen hyr idag kontors- och industribyggnaden med gavel mot Industrigatan för möbelhantering. Denna byggnad planeras stå kvar, liksom en mindre kontorsbyggnad mot Agneslundsvägen. Övriga byggnader kommer att rivas för att ge plats åt en förskola mot Agneslundsvägen, mittemot S:t Pauli södra begravningsplats, samt byggrätter för bostäder och allmän park.

– En förskola full av ungar, bostäder i nya och gamla byggnader, idrottshall och butiker – kvarteret Brännaren kommer att bli en levande del av staden och det är vi många som ser fram emot, säger Anders Rubin (S), tillförordnad ordförande i tekniska nämnden.

– Sorgenfri är ett viktigt område i ett ungt och kreativt Malmö. För att staden på bästa sätt ska kunna tillvarata områdets möjligheter gör vi denna affär, säger Anders Törnblad (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

För kvarteret Brännaren pågår detaljplanearbete, Dp 5399. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny kvartersstad bestående av gammal och ny bebyggelse, med en blandning av bostäder, skola, förskola, idrottshall, kontor och centrumfunktioner.

Enligt köpeavtalet tillträder Malmö stad fastigheten den 1 maj 2017. Köpeskillingen för Brännaren 20 utgör 25 355 000 kr och säljare är Hansson & Rydberg Fastighets i Malmö AB. Värderingen har gjorts utifrån aktuell användning av fastigheten, som överlåts i befintligt skick.

Affären förutsätter att kommunfullmäktige godkänner köpeavtalet för fastigheten Brännaren 20.

Kontakt:

Jan Johansson, projektledare Sorgenfri, fastighetskontoret, Malmö stad, 0705-60 96 65, jan.johansson@malmo.se

Anders Rubin (S), tf ordförande i tekniska nämnden, 0706- 36 26 77, anders.rubin@malmo.se

Anders Törnblad (MP), vice ordförande i tekniska nämnden, 0709-79 77 38, anders.tornblad@malmo.se