Skip to main content

Förslag till minnesmärke över August Palm

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 18:01 CET

Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till ett minnemärke över August Palms gärningar. Därmed är en motion från 1979 effektuerad.

Kommunfullmäktige beslutade 1979 vid behandling av motion av
Alf Pettersson (S) och Nils Yngvesson (S) ”att uppdra åt konstnämnden att låta
utföra ett konstverk som påminner om August Palms gärningar, samt att
konstverket placeras framför det planerade kontorshuset i kvarteret Rapphönan
på en plats som får namnet August Palms plats.” 2006 aktualiserades frågan igen
då kommunstyrelsen beslutade ”att anmoda kulturnämnden att i samråd med
tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden snarast återkomma till kommunstyrelsen
med förslag till hur verkställigheten av kommunfullmäktiges tidigare beslut ska
genomföras”.

Kulturnämnden beslutade 2010 om en minnesplatta samt att
undersöka möjligheterna om ett päronträd i anslutning till platsen. Minnesplattan
genomfördes dock aldrig. Offkonstgruppen lämnar nu till kulturnämnden ett
förslag på minnesmärke över August Palm att framställa till kommunstyrelsen.

 

För kommentarer:

Elisabeth Lundgren, Kulturdirektör, 0766-34 29 27, elisabeth.lundgren@malmo.se

Daniel Sestrajcic, Ordförande kulturnämnden i Malmö, 0768-519 110, daniel.sestrajcic@malmo.se

För ytterligare information:

Dick Fredholm, Kommunikationschef på Kulturförvaltningen, 0733-504 605, dick.fredholm@malmo.se

Malmö kulturförvaltning består av sex institutioner: Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum, Malmö Kulturskola, Malmö Museer, Stadarkivet och Stadsbiblioteket. Enheterna Kulturstöd, Sommarscen Malmö och Kultur för barn och unga ingår i kulturkansliet som är den centrala administrationen för kulturförvaltningen.