Skip to main content

Försörjningsstödet minskar både med belopp och antal hushåll

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2016 08:30 CET

Trots en stadigt ökande befolkning minskar utbetalningen av försörjningsstöd till Malmöborna.

Antalet Malmöbor har ökat med 4 400 personer under årets första tio månader. Samtidigt har antalet hushåll med försörjningsstöd minskat.

Under januari-oktober i år hade 14 905 Malmöhushåll fått försörjningsstöd vid något tillfälle. Det är 523 hushåll färre än motsvarande period 2015.

Minskningen av antalet hushåll gäller varje månad jämfört med motsvarande månad förra året. I oktober i år fick 9 616 hushåll försörjningsstöd.

Nu sjunker också beloppet för hur mycket Malmö stad betalar ut i försörjningsstöd. I oktober i år betalades 81,5 miljoner kronor ut vilket är 637 000 kronor mindre än samma månad 2015. Även för september var det utbetalda beloppet lägre.

Att fler Malmöbor ska kunna försörja sig själva och samtidigt sänka kommunens kostnad för försörjningsstöd har hög prioritet i kommunens arbete. Frågan är också central för hur Malmö stad under nästa år kommer att utforma sin nya organisation.

– Främst gläds jag med alla Malmöbor som nu kan försörja sig själva. Det är vad var och en vill främst. Det positiva arbete som görs inom socialtjänsten och andra delar av kommunens verksamhet måste fortsätta för att den här utvecklingen ska fortgå, säger Carina Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för sociala frågor.


För ytterligare information, kontakta:
Carina Nilsson, kommunalråd, 0702-46 50 38
Anders Malmström, politisk sekreterare, 0768-70 79 52