Skip to main content

​Första markförsäljningen i nya Sorgenfri

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 15:51 CET

ByggVesta Guldheden 2 AB förvärvar mark i norra delarna av Sorgenfri för att kunna bygga de första bostadsrättslägenheterna i området. Malmö stads tekniska nämnd beslutade idag att godkänna försäljningen av fastigheten Trådbussen 1, som kommer att ge området 52 nya bostäder.

Första köpeavtalet i det tidigare storkvartetet Spårvägen i Sorgenfri är nu klart. Det flerfamiljshus som planeras att byggas hamnar mitt i blickfånget där Nobelvägen och Industrigatan möts. Det rymmer 52 bostadsrättslägenheter och två lokaler och har en sammanlagd yta om cirka 4 700 kvadratmeter byggteknisk area, BTA. Vintern 2017/18 beräknas projektet vara färdigställt.

– Det här visar att Sorgenfri är attraktivt både för den som vill bygga bostadsrätter och hyresrätter, vilket ger ett bostadsområde med blandade upplåtelseformer. Det känns väldigt roligt att många aktörer ser potentialen i Sorgenfri och uppskattar områdets enormt centrala läge, säger Håkan Thulin, exploateringschef, Malmö stad.

ByggVesta har ytterligare två aktuella bostadsprojekt i området.

– Sorgenfri är ett spännande område. Det är kul att bygga nytt så centralt och miljöprofilen i området stämmer väl överens med våra höga ambitioner gällande hållbarhet, säger Sandrine Rivoire, projektledare inom ByggVesta development.

Priset för Trådbussen 1 är satt till 3 000 kr/kvm BTA för bostäder och 2000 kr/kvm BTA för lokaler, totalt 14 390 000 kronor. Det är bestämt utifrån de priser som kommunen under senare tid tillämpat vid försäljning av jämförbar mark inom denna del av staden.

Kontakt

Håkan Thulin, exploateringschef, Malmö stad, 0709-44 18 81, hakan.thulin@malmo.se

Sandrine Rivoire, projektledare, ByggVesta development, 0702-19 14 37, sandrine.rivoire@byggvesta.se

Caroline Franzén, kommunikatör, fastighetskontoret, Malmö stad, 0733-70 89 11, caroline.franzen@malmo.se