Skip to main content

Förutsättningarna för aktivt arbetssökande och föräldraledigas barn efter årsskiftet

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2003 09:05 CET

Ingress:
När 15 timmars-regeln införs fullt ut vid årsskiftet räknar kommunen med att det inte skall finnas någon kö alls. Det ger avsevärt större möjligheter för inskrivna barn att kunna öka sin vistelsetid på dagis när en förälder tex. får arbete.

Text:
- Vi vill även understryka att barnen till föräldralediga och aktivt arbetssökande prioriteras i och med att de inte ställs i den vanliga förskolekön igen då man behöver utöka vistelsetiden. Barnen finns redan i verksamheten och har fått sin plats via kön. Det skulle inte vara förenligt med kommunens skyldighet att behandla alla lika, att låta vissa barn stå i kö två gånger, säger Elisabeth Carlén chef för stadsdelskansliet.

Skolverket har tidigare meddelat att Malmö var en av ytterst få kommuner i
landet som erbjöd mer än de lagstadgade 3 timmarna per dag för barn till föräld
ralediga och arbetssökande. Då många platser i förskolorna i Malmö upptogs av barn till föräldralediga och aktivt arbetssökande beslöt Malmö att sänka vistelsetiden till de lagstadgade 3 timmarna, så att även de barn som stod i kö till förskolan skulle få sitt behov av förskoleplats tillgodosett, och därför slippa risken att tacka nej till ett erbjudet arbete.

- Att erbjuda 3 timmar per dag / 15 timmar i veckan är alltså inget särskilt beslut för Malmö kommunfullmäktige. Detta beslut har de
flesta kommuner i Sverige. Skulle föräldrar förlora a-kassan bör detta i så fall gälla det hela Sverige, konstaterar Elisabeth Carlén.

Föräldrar i Malmö ska inte behöva oroa sig, intentionen i Malmö är att alla barn i behov av förskoleverksamhet ska få sina behov tillgodosedda omedelbart.

Antalet inskrivna barn i förskoleverksamhet har ökat med 800 från 02-10-01 till 03-10-01. Förändringen, tillsammans med den fortsatta utbyggnaden, gör att kommunen räknar med att kön ska vara borta vid å
rsskiftet.

För mer information, v.g. kontakta:
Kerstin Wramell Lundin
Tel: 040 – 34 40 82