Skip to main content

Förvaltningschef stängs av

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2016 17:44 CEST

I eftermiddag har kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutat att Klas Johansson med omedelbar verkan stängs av som chef för fastighetskontoret. Detta efter att ytterligare information framkommit, kopplat till en händelse och anmälan om sexuellt ofredande.

Bedömningen är att situationen är så allvarlig att Klas Johansson med omedelbar verkan stängs av som chef för fastighetskontoret till dess att frågan är utredd. 

- Malmö stad ser mycket allvarligt på händelsen. Alla typer av kränkningar och trakasserier strider mot våra grundläggande värderingar. Ingen medarbetare ska utsättas för kränkande särbehandling eller trakasserier, säger Carina Nilsson (S), ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

- Det pågår nu ett internt utredningsarbete som leds av stadskontoret med stöd av extern part där alla involverade hörs. Det finns riktlinjer och rutiner för hur Malmö stad ska hantera en händelse som denna. Utredningen får sedan visa vilka ytterligare åtgärder som ska vidtas. Medarbetaren som anmält händelsen får stöd av arbetsgivaren, säger Liselott Nilsson, HR-direktör i Malmö stad.

Klas Johanssons förordnande som förvaltningschef för gatukontoret avslutades på måndagen den 24 oktober.

Kontaktuppgifter:

Carina Nilsson (S), ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott, tel: 070-246 50 38
Liselott Nilsson, HR-direktör Malmö stad, tel: 0708-48 23 00

Karolin Högberg, politisk sekreterare (S), tel: 070-813 24 54