Skip to main content

Forskningsdag om språk på S:t Petri skola

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 14:21 CET

Sven Strömqvist, professor i lingvistik vid Lunds universitet, besöker S:t Petri skola i Malmö på måndag, den 15 november. Han föreläser på skolans forskningsdag om språk.

Språk, kultur och samhällsliv är tätt sammanvävda. Men hur hänger språk och kultur egentligen ihop? Hur påverkar vi språket och hur påverkar det oss? Är språket en grundpelare i nationalstaten? Hur kommer det sig att språk kan leda till bittra konflikter?

Det är frågor som diskuteras på forskningsdagen om språk måndagen den 15 november i aulan på S:t Petri skola. Arrangemanget vänder sig till elever med språkinriktning.

Program
Kl 9.00-9.45 Föredrag med Sven Strömqvist
Kl 10.00-10.45 Seminarium – frågor och diskussion i en mindre grupp

Sven Strömqvist är professor i lingvistik vid Lunds universitet och universitetets vicerektor för forskning, forskarutbildning och internationella forskningsfrågor. Hans egen forskning ligger bl a inom områdena språk och kognition, läsande, skrivande och barns språkutveckling.

Forskningsdagen arrangeras i samverkan med Forskningsnätet Skåne, ett utvecklingscentrum för kontakt mellan skola och forskarvärld.

För ytterligare information kontakta:
Eva Daun, rektor på S:t Petri skola, 040-34 66 34, eva.daun@malmo.se

Vänligen

Pia Oredsson Birgersson
Informationschef
Utbildningsförvaltningen i Malmö stad

Bifogade filer

Word-dokument