Skip to main content

Fortsätt satsa på biogas som fordonsbränsle!

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 14:41 CET

Fortsätt satsa på biogas som fordonsbränsle! Det kräver Malmö stad och en rad andra kommuner i nätverket Klimatkommunerna, i ett gemensamt upprop till regeringen.

Se uppropet nedan.

KONTAKT I MALMÖ STAD:
Johanna Ekne, Miljöförvaltningen, tel. 0706-34 02 08


Klimatkommunerna Vårfrugatan 1 B 223 50 Lund 046-35 64 40 www.klimatkommunerna.se
2006-11-23

Miljödepartementet
Andreas Carlgren
103 33 Stockholm

Näringslivsdepartementet
Maud Olofsson
103 33 Stockholm

Klimatkommuner satsar på biogas som fordonsbränsle!

Vi vill att regeringen ger klara besked för fortsatt satsning på biogas som
fordonsbränsle.

Klimatkommunerna är ett nätverk med 19 kommuner och ett landsting som arbetar aktivt
lokalt för att minska utsläppen av växthusgaser.
Bland medlemmarna i nätverket satsar ett flertal medlemmar på biogas som fordonsbränsle,
exempelvis Kristianstad, Östersund, Hässleholm, Olofström, Linköping och Stockholm. Fler
kommuner planerar att inom kort göra stora investeringar i biogasanläggningar.

Den breda satsningen på biogas som fordonsbränsle ingår i kommunernas långsiktiga arbete
med att minska utsläppen av växthusgaser och vi deltar därmed aktivt i arbetet för att Sverige
skall nå de av riksdagen antagna klimatmålen.

Vi tycker därför att det är djupt olyckligt att Volvo Personvagnar meddelat att de har för avsikt
att sluta tillverka gasbilar. Beslutet kommer inte att ändra kommunernas inriktning på
val av och krav på fordonsbränsle – biogas. Det finns andra bilfabrikanter som möjliggör
fortsatt satsning på biogas som fordonsbränsle. Det är ändå beklagligt att ett av Sveriges
ledande bilmärken slutar med produktionen av biogasbilar och detta av flera skäl.

Vi bedömer att
- produktion och utveckling av biogas och biogasfordon är en viktig del i den nationella
satsningen på miljöteknikexport och därmed också nya jobb i Sverige.
- det är av stort symbolvärde för den internationella marknaden att det land som har den
största användningen av biogas som fordonsbränsle också tillverkar gasbilar.
- det finns en ”köptrohet” hos Volvoägare som har varit en faktor som underlättat för
marknadsgenombrottet av biogasdrivna personbilar. Steget är inte så stort att gå från en
fossildriven bil till en biogasdriven bil av det bilmärke som man är van vid.

Vi utgår från att Sveriges nytillträdda regering fortsätter med en offensiv klimatpolitik, både
nationellt och internationellt, där utveckling av hållbara transportsystem och fordonsbränslen
får fortsatt stöd. Det är vår förhoppning att regeringen redan i den kommande höstbudgeten
ger klara besked till såväl näringsliv som offentlighet och privatpersoner att regeringen
verkar för fortsatt satsning på biogas som fordonsbränsle. Vi tror att det skulle vara av stor
betydelse för att påverka Volvo Personvagnar att ompröva sitt beslut att lägga ned produktionen
av gasbilar.

I klimatkommunerna finns stor kompetens och erfarenhet av klimat- och annat miljöarbete
som vi gärna delar med oss av. Därför kommer vi inom kort att bjuda in till ett möte där ni
kan ta del av de klimatsatsningar som genomförts och pågår lokalt både när det gäller åtgärder
och breda satsningar på folkbildning och information rörande klimatfrågan.

Klimatkommunerna Vårfrugatan 1 B 223 50 Lund 046-35 64 40 www.klimatkommunerna.se

För klimatkommunerna

Dagmar Gormsen Håkan Samuelsson
Samordnare för Klimatkommunerna Samordnare för Klimatkommunerna

Följande ställer sig bakom skrivelsen:

Ulf Eriksson
Kommunalråd
Falköpings kommun

Tommy Nilsson
Kommunalråd
Hässleholms kommun

Göran B:son Asklöf
Ordförande i kommunstyrelsen
Kristianstads kommun

Heléne Fritzon
Vice ordförande i kommunstyrelsen
Kristianstads kommun

Kjell Hedvall
Kommunalråd
Lidköpings kommun

Carin Lexmon
Oppositionsråd
Lidköpings kommun

Lars Bergwall
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Lunds kommun

Anders Rubin
Kommunalråd
Malmö stad

Stina Landén
Miljösamordnare
Mölndals stad

Margaretha Olsson
Kommunalråd
Olofströms kommun

Sonja Lundh
Agenda 21-samordnare
Olofströms kommun

Daniel Bäckström
Kommunalråd
Säffle kommun

Bengt Persson
Miljö- och enhetschef
Säffle kommun

Norberg Staffan
Kommunalråd, ordförande Agenda 21
Södertälje kommun

Royne Söderström
Miljöstrateg
Umeå kommun

Carl-Olof Bengtsson
Ordförande i kommunstyrelsen
Växjö kommun

Bo Frank
Vice ordförande i kommunstyrelsen
Växjö kommun

Karin Thomasson
Kommunalråd
Östersund kommun