Skip to main content

​Fortsatt förbättrat betygsresultat i alla årskurser

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2015 11:00 CEST

Betygen för avgångseleverna i årskurs nio i Malmö stads grundskolor fortsätter att förbättras. Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs nio är det högsta någonsin. Det visar en första analys av betygsresultaten för vårterminen 2015*.

- Det är väldigt roligt att meritvärdena stiger. Det är ett tecken på gott arbete ute på våra skolor, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör.

Det genomsnittliga meritvärdet för Malmös avgångselever har ökat från 212,6 poäng förra året till 215,9 poäng 2015. Ökningen gäller både flickor och pojkar.

Däremot har andelen gymnasiebehöriga elever och andelen elever som nått målen i alla ämnen minskat något. I år är 75,5 procent av eleverna behöriga till gymnasiet. En starkt bidragande orsak är ökat antal nyanlända elever.
- Det är en stor utmaning att ta emot så många nyanlända elever som Malmö gör. Det är givetvis mycket svårt att få gymnasiebehörighet och godkänt betyg i alla ämnen när man kommer som ny till Sverige under de sista åren i grundskolan, säger Anders Malmquist.

Analysen av betygsresultaten visar att andelen gymnasiebehöriga i årskurs nio ökar bland flickorna men minskar bland pojkarna. När det gäller utvecklingen av de yngre elevernas betygsresultat visar analysen på positiva tendenser. Av analysen framgår även att fjolårets positiva ökning i moderna språk består.
- För att höja resultaten ytterligare måste vi fortsätta vårt utvecklingsarbete i matematik och svenska som andraspråk, säger Anders Malmquist.

* Resultaten är preliminära och kan komma att förändras marginellt.

För mer information:
Anders Malmquist, grundskoledirektör, 0708-54 02 08
Kajsa Sigvardsson, pressansvarig kommunikatör, grundskoleförvaltningen 0708- 80 94 51


Bifogade filer

PDF-dokument