Skip to main content

​Fortsatt och utökat stöd till Fryshuset

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2019 16:45 CEST

Kommunstyrelsen sa i dag ja till att stötta Fryshuset med två miljoner kronor under 2019. Verksamheten vänder sig bland annat till barn, ungdomar och unga vuxna i riskzon och är ett komplement till Malmö stads många insatser.

Fryshuset bedriver en rad olika verksamheter som vänder sig till Malmöborna. Genom Barn till ensamma mammor (BEM) stöttas barn och deras föräldrar som befinner sig i socioekonomisk utsatthet, medan andra verksamheter vänder sig till ungdomar och unga vuxna som vill lämna den kriminella världen. Det anordnas även utbildning för ungdomar, arbete i stadens skolor och föräldrautbildning. Sammanlagt når Fryshuset 3000 personer med sina insatser.

Stödet som kommunstyrelsen har beviljat går till United Sisters, BEM, Ungdomskultur samt till Elektra som arbetar mot hedersvåld och -förtryck. Kommunstyrelsens målsättning är att stötta verksamheten årligen fram till 2022, utöver de två miljoner kronor som tillförs under 2019. Därför har man också fattat beslut om att titta närmare på möjligheten till ett mer långsiktigt stöd.

– Fryshuset är ett av flera exempel på hur civilsamhället och kommunen kan arbeta tillsammans och gemensamt hitta former för att stötta Malmöbor, i det här fallet ungdomar som annars riskerar att hamna snett och föräldrar som behöver stöd i vardagen. Verksamheten når många och är ett värdefullt komplement till kommunens insatser, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.


Kontaktperson

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, (S) 0708-36 40 16


(Ärende 12)