Skip to main content

Fortsatt satsning på viktigt mentorskap

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 13:20 CEST

Malmö högskolas uppskattade mentorverksamhet för unga mellan 8 och 12 år, kallat Näktergalen, får en fortsättning. På onsdagen beviljade grundskolenämnden 500 000 kronor för verksamheten under 2014 och 2015.    

Näktergalens mentorskap fungerar i dag som en del av skolans kompensatoriska arbete och bidrar till att främja elevernas personliga utveckling. I praktiken innebär det här att eleverna som deltar får en möjlighet att göra aktiviteter tillsammas med en student från Malmö högskola en gång i veckan.

Forskning som gjorts visar bland annat att mentorverksamheten lett till förbättrad språkutveckling och ökad studiemotivation bland eleverna. Deras inställning till skolan blir också mer positiv. Andra värdefulla effekter är att de får en stimulerande fritid, nya relationer, ett större socialt nätverk och att de rör sig i miljöer i Malmö som är nya för dem.  

– Mentorsverksamheten är inte bara något som är till stor glädje för eleverna som deltar och studenterna som är mentorer, vinsterna är mycket större än så. Det här är en verksamhet som på sikt skapar en socialt hållbar stad, som ju står i fokus för oss och Malmökommissionens arbete, säger Anders Rubin (S), skolkommunalråd.


Kontaktperson

Anders Rubin, 0706-36 26 77

(Ärende 7)