Skip to main content

Fosie vård och omsorg visar vägen

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2003 18:05 CEST

Ingress:
Ändrade krav från gruppen yngre äldre och ett allt kärvare ekonomiskt läge är bakgrunden till den anpassning av verksamheten som görs inom vård och omsorg i Fosie. På lördag bekänner vi färg och visar vilka möjligheter som finns för den ökande grupp av vårdtagare som väljer att bo kvar i det egna hemmet.

Text:
Flera oberoende undersökningar visar att de flesta äldre vill
bo kvar i det egna hemmet så långt det är möjligt. Detta är bakgrunden till den handlingsplan för äldrepolitiken som har fastställts av regeringen. Samtidigt blir resurserna allt mindre och krav på sparåtgärder ligger på många vård- och omsorgsorganisationer, inklusive Fosies.
- Vård och omsorg är inne i en förändringsprocess där man bygger framtidens verksamhet efter de förändrade krav som ställs på oss, förklarar Lisbeth Malmsjö, chef för vård och omsorg i Fosie. En total politisk enighet fi nns inför de pågående förändringarna av vård och omsorg i Fosie. I stora drag innebär anpassningarna att hemvården, främst hemsjukvård och rehab, och demensvården förstärks samtidigt som platser med låg bemanning stängs eller görs om för mer vårdkrävande vårdtagare. Syftet med temadagen är att samla alla aktörer, egna och andras, som tillsammans står för den service och den omsorg som erbjuds våra vårdtagare. Med oss finns anhörig- och pensionärsorganisationer, färdtjänst, Röda Korset, Apoteke ket m fl.
- Det är viktigt av att folk vet vad som finns, vad kommunen har för skyldigheter och vad man har för rättigheter som Malmöbo. Sedan är det en individuell prövning som avgör vilken rätt man har som Malmöbo och vårdtagare, förklarar Christer Brandt, ordförande i Fosie stadsdelsnämnd.

Program
9.30 Öppning.
9.45 Stadsdelspolitiker (s) Malte Lindborg invigningstalar.
10.15 Docent Per Gärdsell, Bunkefloprojektet, pratar om förebyggande hälsovård.
14.00 Författaren Mary Anderss
on berättar om äldrevården ur ett socialt och historiskt perspektiv.
16.00 Avslutning.

Mer information lämnas av:
Ordf Fosie SDF, Christer Brandt:
070-6011038
Chef Vård och Omsorg, Lisbeth Malmsjö:
040-347267 (säkrast 13.00-14.00 fredag)