Skip to main content

Fotogalleriet Format flyttar till Kulturhuset Mazetti

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 14:56 CET

Malmö kulturnämnd har idag, den 16 november 2006, beslutat att fotogalleriet Format under en tvåårsperiod från och med 2007 blir den organisation som får disponera den 280 kvadratmeter stora utställningslokalen i Kulturhuset Mazetti.

Kulturnämnden drog den 23 mars i år upp riktlinjerna för den framtida verksamheten i utställningsrummet i Kulturhuset Maze tti. Kulturförvaltningen fick i uppdrag att utlysa möjligheten för aktörer inom det fria kulturlivet i Malmö att bedriva verksamhet i lokalen. Villkoren var att verksamheten ska tillföra Malmös konst- och kulturliv något som idag saknas eller behöver förstärkas, att inriktning ska vara varierande, med utställningar som grund och att verksamheten/utställningarna ska hålla en hög kvalitet och därmed vara med och profilera Kulturhuset Mazetti. Det är dessutom en fördel om målgrupperna även (men int e enbart) inkluderar de grupper som besöker övriga verksamheter i huset, t ex kursdeltagare, skolklasser, klubb- och teaterpublik och kulturutövare. Fem ideella föreningar har ansökt att få bedriva utställningsverksamhet: Galleri Format, Skånes Konstförening, Konst/Design i Örestad och The Pineapple Project Room samt Projekt Interface, en ännu inte formellt bildad paraplyförening med fem samverkande organisationer.

Fotogalleriet Format som nu under en tvåårsperiod får utställningsrummet til l sitt förfogande i Kulturhuset Mazetti, driver sedan mitten av 80-talet utställningsverksamhet och en mindre gallerilokal i Panorahuset på Sankt Gertrudsgatan (tidigare under namnet Fotograficentrum). Galleriet drivs i huvudsak på ideell basis och flertalet aktiva i föreningen är fotografer. Format arbetar med fotografiet som berättande medium och konstnärligt uttryck, vilket har potential att intressera en bred publik. På Kulturhuset Mazetti planerar de att visa 6 utställningar per år. Fotogal leriet Format utgår från nuvarande inriktning, med en ambition att höja kvalitén genom ökad nationell och internationell samverkan. Galleriet arbetar både med konst- och dokumentärfotografi, i form av separatutställningar och tematiska grupputställningar. Som förebild lyfter Format fram Fotomuseet på Brandts Klädefabrik i Odense. Man kan nämna andra intressanta exempel på verksamheter inom området som utvecklats under senare år, som Hasselblad Center i Göteborg och utställningsverksamheten inom
Kulturhuset i Stockholm, som i ökad grad fokuserar på fotografi.

Kontakt: Kulturnämndens ordförande Pelle Svensson telefon 070-542 49 68, vice ordförande Stefan Lindhe telefon 070-637 12 33, kulturstödschef Anna Lyrevik tel 0704-34 48 53.