This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Foton från Malmö.NU visas under Malmöfestivalen

Pressmeddelande -

Foton från Malmö.NU visas under Malmöfestivalen

Foton från Malmö.NU visas under Malmöfestivalen 30 foton, som tagits av unga Malmöbor som en del av deras sommarpraktik, kommer att ställas ut under årets upplaga av Malmöfestivalen. Det är bilder från samtliga delar av Malmö som kommer att visas upp – ur unga Malmöbors
perspektiv.

- Tanken är att få en ögonblicksbild av hur unga Malmöbor uppfattar staden just nu, fotoprojektet är en satsning som görs av Stadsarkivet för att dokumentera Malmö, berättar Genti Cifliku, projektledare för kulturförvaltningens Ung i sommar praktik.

Fotoutställningen som äger rum under Malmöfestivalen består av 30 bilder som tagits av unga Malmöbor i stadens samtliga stadsdelar. Bilderna har genomgått en urvalsprocess, där projektdeltagarna bestämt och prioriterat vilka som kommer att ställas ut. 

- Vår ambition är att utställningen ska pågå under hela Malmöfestivalen, berättar Genti Cifliku. Varje dag är det olika fotografer som är med och berättar om sina bilder samt hur Malmö ser ut just nu.

Av 100-tals fotografier har 30 bilder valts ut av projektgruppen till utställningen. Övriga fotografier som inte ställs ut kommer att finnas tillgängliga på Stadsarkivet efter sommaren 2013.

Bakgrund
Projektet är ett resultat av det arbete som unga Malmöbor i åldrarna 16-19 år har genomfört under sommaren 2013. Malmö.NU är ett delprojekt inom Malmö stads ung i sommar, som har två praktikperioder med sammanlagt 60 ungdomar. Deras främsta arbetsuppgifter har varit att fotografera och dokumentera Malmö stad i nutid. Att bevara samtiden för framtiden. Idén till utställningen under Malmöfestivalen kommer från praktikanter från Hassela Movement - Johnny Davidsson och Leyla Güngur - två unga vuxna som genomför sin praktik på kulturförvaltningen/Stadsarkivet.

Malmö Stadsarkiv är stadens arkiv, och här lagras allt från stadens förvaltning från statliga myndigheter med verksamhet i Malmö. Arkivet har även samlingar släktförenings och företagsarkiv. I
detta arkiv kommer också projektet Malmö.NU lagras.

Kontakt
Genti Cifliku, projektledare på kulturförvaltningen, tel: 0708-32 54 35, epost: genti.cifliku@malmo.se

Amelie Othén, projekledare för Malmö.NU, tel:  0729-81 15 34, epost: amelie.othen@malmo.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Malmö kulturförvaltning består av sex institutioner: Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum, Malmö Kulturskola, Malmö Museer, Stadarkivet och Stadsbiblioteket. Enheterna Kulturstöd, Sommarscen Malmö och Kultur för barn och unga ingår i kulturkansliet som är den centrala administrationen för kulturförvaltningen.

Presskontakt