Skip to main content

Från moral till möjlighet – om ett nytt sätt att tänka inom socialtjänsten

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 14:00 CEST

Onsdag den 22 juli kl 19 kommer soctanter från Södra innerstaden till Malmö Konsthall. Temat är hemlöshet och hur man via ett omfattande omvärldsarbete attitydmässigt börjat gå vägen från moral till möjlighet inom socialtjänsten. Några exempel är IT för hemlösa, Soctanter på nätet och lägenhetsboendet Lönngården. Christer Parander, som bor på Lönngården, kommer också och berättar om hur livet förändrats sedan han fått en egen bostad.

- Jag har fått en chans att komma tillbaka till livet. Glädjen över att kunna leva drägligt, ha en egen säng, tvätta mina kläder när jag vill och hålla mig ren och snygg. Det har betytt oerhört mycket för min utveckling, säger Christer Parander, som genom kursen IT för hemlösa fått kontakt med sin dotter, som han inte träffat på 15 år.

Cecilia Svensson, chef för Individ och Familj i Södra innerstaden, menar att det finns stora förväntningar från politiker, allmänhet och från socialarbetare själva att socialtjänsten ska kunna transformera människor till någon slags "medelklassnormalitet".

- Vi misslyckas ständigt och som kår är vi ofta fyllda av skuld, skam och otillräcklighetskänslor. I medierna står vi ofta på den anklagades bänk. Det finns inget som genererar kreativitet och nytänk i det, säger Cecilia Svensson.

Det är dags att börja tänka annorlunda och omvärdera saker och ting, menar hon. Värderingsmässigt har man därför börjat gå från att vara en auktoritet till att ha ett coachande förhållningsätt. Den enskilde personen, inte myndigheten, avgör OM och vad som behöver förändras.

2006 startade omvärldsarbetet "Utblick Europa" i Södra innerstaden. Då reste socialsekreterare från stadsdelen till sju olika europeiska städer. Där såg de exempel många olika sätt att bedriva socialt arbete på, till exempel genom att ha fler aktörer, som anhöriga, företag, frivilliga och föreningar och inte enbart socialtjänst. Besöken och mötena i städer som Ljublijana, Berlin och Genua satte igång idéfabriken hemma i Malmö och arbeten som IT för hemlösa och Soctanter på nätet, föddes.

- Vi har varit tvungna att vara modiga inom organisationen. När vi startade IT för hemlösa tillsammans med ABF blev det kritiserat både politiskt och i media. Och inte minst var det många kollegor som kritiserade vårt val av namnet Soctanter på nätet och tyckte att det förringade vårt arbete. Men för mig handlade det om att sänka trösklarna och öka tillgängligheten, säger Cecilia Svensson.

- Vad vi gör är att ifrågasätta sanningar och självklarheter inom socialtjänsten. Vi är till exempel kritiska till vilka effekter det ger med tvång för vuxna. Därför har vi öppnat boendet Södervärn, där vi inte kräver nykterhet eller drogfrihet, istället för att tvångsbehandla människor. Vi kräver inte förändring utan coachar den enskilde utifrån vad personen själv vill.

Välkommen till en kväll med socialtjänsten från Södra innerstaden onsdagen den 22 juli kl. 19-21! Efter föreläsningen blir det samtal och diskussioner. Soppa serveras till bra pris, från kl 18.

Medverkande: Katarina Söderlin, soctanter på nätet
Anna Kejmar, boendeenheten, Södervärn
Cecilia Svensson, chef Individ och familj
Christer Parander, bor på Lönngården, ett lägenhetsboende för före detta hemlösa över 50 år.

Detta är den tredje av fyra temakvällar om hemlöshet i juli på Malmö konsthall. Temakvällarna hålls i samband med utställningen "Med Malmö i blick" där åtta hemlösa fotografer visar sin bild av Malmö.

Utställningen och temakvällarna är ett samarrangemang mellan ABF Malmö, stadsdelsförvaltning Södra innerstaden och Malmö Konsthall.

Den fjärde och sista kvällen är onsdagen den 29 juli kl 19 och då blir det paneldebatt om hemlöshet. Moderator är frilansjournalisten Johanna Lindberg.