Skip to main content

Framgångsrik behandling av spelberoende i Malmö - ny version

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 13:48 CEST

Behandlingen för spelberoende vid Öppenvårdshuset Gustav i Malmö stad, har deltagit i Folkhälsoinstitutets projekt för att utveckla behandlingsformer i öppenvård av spelberoende.

Projektet pågick under 2005-2008 och totalt ingick 348 personer i studien. I utvärderingen ingick totalt 108 personer varav 39 från Malmö. Förutom Malmö har Stockholm och Göteborg deltagit.

I Malmö har deltagarna enbart behandlats med kognitiv beteendeterapi i gruppform. De allra flesta är män och de har själva aktivt sökt sig till behandlingen. Förutom ett långvarigt och allvarligt spelberoende led de flesta av hög ångest, oro och depression.

Resultat för Malmö

I Malmö uppvisade deltagarna en mycket tydlig förbättring när det gäller spelproblemen efter behandlingen. (Se fotnot). I Malmögrupperna syns också en tydlig förbättring både när det gäller depression och ångest hos deltagarna. Resultaten stod sig även sex månader efter avslutad behandling.

 - Spelberoende är något som man ofta lever med länge som ett dolt problem innan man söker hjälp. Vi ser också att beroendet kryper allt längre ner i åldrarna, säger Thomas Karlström, gruppterapeut spelberoende.

 - Nu hoppas vi kunna fortsätta arbetet 2011 och planerar då att även fokusera mer på att utveckla behandlingsmetoder för spelare i åldersgruppen 18-24 år. Andelen spelande unga män i den åldersgruppen har fördubblats på tio år, enligt Folkhälsoinstitutets befolkningsstudie 2009. Kan vi tidigare nå den gruppen och minska konsekvenserna av deras spelande så finns stora vinster att göra både för den enskilde, för anhöriga men också för samhället, säger Anne Nilsson gruppterapeut spelberoende.

Mer information

Anne Nilsson, auktoriserad socionom/gruppterapeut

Öppenvårdshuset Gustav Tfn 040-34 91 90/92

 Fotnot

NODS är ett frågeformulär som består av 20 frågor om spelrelaterade problem. Frågorna täcker de 10 kriterier som finns för spelmani i DSM-IV.

NODS kan maximalt ge 10 poäng. I Malmö sjönk genomsnittet på NODS från 5,6 vid behandlingsstart till 1,2 efter behandlingen och till 1,0 efter sex månader. Detta innebär att deltagarnas genomsnittliga värde efter behandlingen var under gränsen för problemspelande och att resultatet stod sig efter sex månader. 

Den vanligaste tolkningen är:

0 poäng         inga spelproblem

1-2 poäng      riskabla spelvanor

3-4 poäng      problemspelare

5-10 poäng    spelberoende