Skip to main content

Framgångsrik modell för lokal utveckling sprids till Möllevången

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2019 07:46 CEST

På initiativ från Socialdemokraterna och Liberalerna har tekniska nämnden idag fattat beslut om att införa den framgångsrika BID-modellen även på Möllevången. Modellen innebär att näringsidkare, fastighetsägare, föreningar och andra lokala aktörer arbetar tillsammans för ökad trygghet och tillit i det gemensamma närområdet. 500 000 kr avsätts för arbetet under 2019.

BID Sofielund har arbetat för ökad social hållbarhet och trygghet på Sofielund sedan 2014. Inspirationen kom från den amerikanska samverkansmodellen BID (Business Improvement Districts) som är ett verktyg för stadsutveckling. I den lokala versionen står BID istället för Boende, Integration och Dialog.

BID Sofielund är ett partnerskap mellan fastighetsägare, företag, bostadsrättsföreningar, byalag, och föreningar i närområdet. Arbetet sker i nära samarbete med Malmö stad, som står för en utvecklingsledare som driver processen. Det unika partnerskapet mellan stora och små aktörer har på kort tid lyckats vända en tidigare trend med ökande otrygghet i området. Den gemensamma kraftsamlingen har också lett till ökad tillit, snabbare kontaktvägar, ökad gemensam omsorg och stärkt lokal identitet.

Mot bakgrund av de goda resultat som nåtts på Sofielund tar kommunledningen nu initiativ till att sprida BID-modellen även till Möllevången. På Möllevången har flera insatser gjorts för att stärka känslan av trygghet i form av till exempel trygghetspatruller, kameror och insatser för att minska nedskräpningen. Fortfarande upplever dock många Malmöbor området som otryggt.

– Ett arbete enligt BID-modellen har goda möjligheter att förbättra situationen. Den lokala identiteten är redan stark på Möllan. Många som bor i området bryr sig om den lokala utvecklingen. Genom BID ökar de boendes egenmakt och möjlighet att påverka sin egen situation. Det skapar en kollektiv styrka, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd för teknik och service.

För ytterligare information kontakta Oscar Rauer, 072-151 94 59, oscar.rauer@malmo.se.