Skip to main content

Framtida Moriskan får godkänt

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 14:30 CEST

Föreningen Re:Orient har fått sin verksamhetsinriktning för Moriska paviljongen som en ny mötesplats i Folkets park godkänd.

Föreningen Re:Orient fick i uppdrag av Malmö stad att ta fram ett koncept för utveckling av Moriskan för nöje, möten och kultur. Kulturproducenterna Ozan Sunar och Cecilia Hörnell, som bland annat startat och drivit festivalen Re:Orient och uppbygganden av kulturverksamheten på Södra Teatern i Stockholm, gjorde har gjort ett förslag och nu utvecklat verksamhetskonceptet ytterligare. Kulturnämnden har idag godkänt verksamhetsbeskrivningen.

- Detta blir en möjlighet att bredda parkens utbud med en bred verksamhet som samverkar med föreningslivet, säger Carina Nilsson, ordförande i Malmö kulturnämnd.

Moriskan kommer att komplettera det befintliga utbudet i Malmö, kring Möllevången och i Folkets park, genom att vara en öppen mötesplats för alla åldrar för kultur, i en bred bemärkelse, på dag- och kvällstid året runt.  Moriskan (som även fortsättningsvis ska vara varumärket), blir en arena för engagemang, debatt och underhållning. Genom internationella nätverk och kontaktytor kommer Moriskan också att bli en plats för vitalisering och nytänkande och viktig i positioneringen av Malmös och Skånes roll utveckling.

Samarbeten

Re:Orient har under våren träffat de föreningar om tidigare visat intresse att bedriva verksamhet i Moriskan: MixMusik, Möllevångsgruppen och Föreningen Folkets Park. MixMusik kan tänka sig att ha samarbete kring större arrangemang. Ytterligare kontakter har Ozan Sunar tagit med fler, mindre aktörer, som visat intresse för samarbete. Redan i sommar har samarbetsprojekt gjorts bland annat med Folkets Park och Malmöfestivalen.

Finansiering

Re:Orient har beviljats 900 000 kronor av Framtidens Kultur för etableringen i Malmö.

Budgeten för hela verksamheten beräknas, när det nått sin fulla omfattning, till cirka 18 miljoner kronor per år, varav 7 500 000 kronor i offentlig finansiering. Budgeten täcker hyran för upprustade lokaler, personal samt verksamhets- och programkostnader. Den offentliga finansieringen ska finansieras, om möjligt, i lika delar av Malmö stad, Region Skåne och Kulturrådet/Kulturdepartementet. Förhandling med dessa parter kommer nu att inledas.

Bakgrund

Sedan 2006 finns en organisation för Folkets parks verksamheter som består av huvudansvarig förvaltning Gatukontoret och Serviceförvaltningen som ansvar för fastigheterna. Förvaltningarna har en strategigrupp som ska ta fram nya koncept för förnyelse. Ett utvecklingsområde är Moriskan och att göra den till en mötesplats för dagens Malmö med inriktning mot en bred kulturverksamhet.

Bilaga: Kulturnämndens ärende den 23 september 2010 samt verksamhetsbeskriving från Re:Orient inklusive budget.

Kontakt: Carina Nilsson, ordförande Malmö kulturnämnd, tel 0702-46 50 38, kulturdirektör Elisabeth Lundgren, tel 0768-88 75 96.

/Eva Klamméus, Kulturförvaltningen, informatör tel 040-34 48 56.

Bifogade filer

Word-dokument